Home    Atlantikwall  Kanalinseln  Festung Guernsey  Gruppe West
 

Heeres Küsten Batterie ScharnhorstGeschützbettung I
Geschützbettung II
Feldmässig Munition I
Feldmässig Munition II
Feldmässig Munition III
Feldmässig Unterstand