WB Niederlande      
         
  Sector / KVA  Location Baupunkt Stp / WN  Type   Number  Place GE GPS     
                       
  KVA Schagen Stp Gr Schiermonnikoog 1 Nachrichten Schlei L480   Schiermonnikoog Yes 53°29'12.65"N / 6°10'54.20"E    
                       
  KVA Schagen Stp Gr Schiermonnikoog   Bunkerdorf Schlei Küver 409/24/32   Schiermonnikoog Yes 53°29'48.29"N / 6°11'08.08"E    
                       
  KVA Schagen Stp Gr Schiermonnikoog   Flakbatterie Vf Leitstand   Schiermonnikoog   53°29'30.00"N / 6°09'07.00"E    
  KVA Schagen Stp Gr Schiermonnikoog   Flakbatterie Flak Bettung   Schiermonnikoog   53°29'31.35"N / 6°09'08.31"E    
  KVA Schagen Stp Gr Schiermonnikoog   Flakbatterie Flak Bettung   Schiermonnikoog   53°29'30.85"N / 6°09'05.81"E    
  KVA Schagen Stp Gr Schiermonnikoog   Flakbatterie Flak Bettung   Schiermonnikoog   53°29'32.91"N / 6°09'03.81"E    
  KVA Schagen Stp Gr Schiermonnikoog   Flakbatterie Flak Bettung   Schiermonnikoog   53°29'31.60"N / 6°09'03.40"E    
  KVA Schagen Stp Gr Schiermonnikoog   Flakbatterie Vf 58c   Schiermonnikoog   53°29'28.09"N / 6°09'00.36"E    
                       
  KVA Schagen Stp Gruppe Harlingen 3 WN 27a H 612 1491 Kornwerderzand Yes 53°04'28.96"N / 5°19'58.68"E    
  KVA Schagen Stp Gruppe Harlingen 3 WN 27a H 667 1492 Kornwerderzand Yes 53°04'22.23"N / 5°20'02.36"E    
  KVA Schagen Stp Gruppe Harlingen 3 WN 27a H 667 1493 Kornwerderzand Yes 53°04'18.74"N / 5°19'27.50"E    
  KVA Schagen Stp Gruppe Harlingen 3 WN 27a H OB Flak   Kornwerderzand Yes 53°04'23.12"N / 5°20'00.18"E    
  KVA Schagen Stp Gruppe Harlingen 3 WN 27a H OB Flak   Kornwerderzand Yes  53°04'21.93"N / 5°19'27.42"E    
  KVA Schagen Stp Gruppe Harlingen 3 WN 27a H Feldmässig   Kornwerderzand        
  KVA Schagen Stp Gruppe Harlingen 3 WN 27a H Feldmässig   Kornwerderzand        
  KVA Schagen Stp Gruppe Harlingen 3 WN 27a H Feldmässig   Kornwerderzand        
  KVA Schagen Stp Gruppe Harlingen 3 WN 27a H Sperre 5   Kornwerderzand Yes 53°04'19.72"N / 5°19'17.91"E    
                       
  KVA Schagen VB Den Helder 25 WN 111 M L401 3672 Den Helder Yes 52°57'44.30"N / 4°44'12.70"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 25 WN 111 M L401 3673 Den Helder Yes 52°57'43.86"N / 4°44'09.61"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 25 WN 111 M Flakbettung   Den Helder Yes 52°57'43.55"N / 4°44'14.81"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 25 WN 111 M Flakbettung   Den Helder Yes 52°57'44.36"N / 4°44'15.28"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 25 WN 111 M Flakbettung   Den Helder Yes 52°57'44.54"N / 4°44'16.67"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 25 WN 111 M Flakbettung   Den Helder Yes 52°57'43.92"N / 4°44'17.66"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 25 WN 111 M Fa Leitstand   Den Helder Yes 52°57'43.75"N / 4°44'16.25"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 25 WN 111 M Vf 58c   Den Helder Yes 52°57'44.53"N / 4°44'18.59"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 25 WN 111 M Vf 58c   Den Helder Yes 52°57'33.58"N / 4°44'30.83"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 25 WN 111 M Feldmässig   Den Helder Yes 52°57'43.92"N / 4°44'14.24"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 25 WN 111 M Feldmässig   Den Helder Yes 52°57'44.23"N / 4°44'18.55"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 25 WN 111 M Feldmässig   Den Helder Yes  52°57'42.68"N / 4°44'04.56"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 25 WN 111 M Feldmässig   Den Helder Yes 52°57'43.85"N / 4°44'15.45"E    
                       
  KVA Schagen VB Den Helder 29 WN 123a M FL250 3807 Den Helder Yes 52°57'04.39"N / 4°43'46.61"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 29 WN 123a M M151 3808 Den Helder Yes 52°57'04.49"N / 4°43'51.99"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 29 WN 123a M M151 3809 Den Helder Yes 52°57'04.62"N / 4°43'51.33"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 29 WN 123a M M151 3810 Den Helder Yes 52°57'02.92"N / 4°43'49.45"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 29 WN 123a M M151 3811 Den Helder Yes 52°57'03.04"N / 4°43'48.80"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 29 WN 123a M M151 3813 Den Helder Yes 52°57'04.36"N / 4°43'43.66"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 29 WN 123a M Vf Munition   Den Helder Yes 52°57'05.41"N / 4°43'48.89"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 29 WN 123a M Fa Sanitäter   Den Helder Yes 52°57'04.02"N / 4°43'49.99"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 29 WN 123a M Fa Wasser   Den Helder Yes 52°57'05.36"N / 4°43'52.91"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 29 WN 123a M Fa Wasser   Den Helder Yes 52°57'04.04"N / 4°43'49.49"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 29 WN 123a M Fa Wasser   Den Helder Yes 52°57'04.63"N / 4°43'45.23"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 29 WN 123a M Fa   Den Helder Yes 52°57'04.20"N / 4°43'40.44"E    
                       
  KVA Schagen VB Den Helder 30 WN 124 M FL246 3732 Den Helder Yes 52°56'59.50"N / 4°43'15.11"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 30 WN 124 M KSS   Den Helder Yes 52°57'04.08"N / 4°43'24.36"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 30 WN 124 M Vf 58c   Den Helder Yes 52°57'03.41"N / 4°43'25.36"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 30 WN 124 M Vf 58c   Den Helder Yes 52°56'58.89"N / 4°43'23.46"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 30 WN 124 M Vf 58c   Den Helder Yes 52°56'56.63"N / 4°43'19.58"E    
                       
  KVA Schagen VB Den Helder 36   504 3873 Den Helder Yes 52°53'56.16"N / 4°45'05.87"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 36   Feldmässig   Den Helder Yes 52°53'56.49"N / 4°45'05.19"E    
                       
  KVA Schagen VB Den Helder 37   502   Den Helder Yes 52°53'44.72"N / 4°45'15.96"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 37   134   Den Helder Yes 52°53'52.39"N / 4°45'16.13"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 37   621   Den Helder Yes 52°53'52.74"N / 4°45'12.76"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 37   Feldmässig   Den Helder Yes  52°53'44.89"N / 4°45'14.73"E    
                       
  KVA Schagen VB Den Helder 38   134 3862 Den Helder Yes 52°53'46.89"N / 4°46'53.68"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 38   621 3864 Den Helder Yes 52°53'43.88"N / 4°46'51.49"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 38   502 3865 Den Helder Yes 52°53'40.53"N / 4°46'44.58"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 38   680 3845 Den Helder Yes 52°53'32.24"N / 4°46'29.49"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 38   134 3862 Den Helder Yes 52°53'46.89"N / 4°46'53.68"E    
                       
  KVA Schagen VB Den Helder 41 Flakbatterie DA M151 3597 Den Helder Yes 52°56'52.26"N / 4°45'27.34"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 41 Flakbatterie DA FL245 3598 Den Helder Yes 52°56'51.74"N / 4°45'28.45"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 41 Flakbatterie DA FL246 3599 Den Helder Yes 52°56'50.25"N / 4°45'34.45"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 41 Flakbatterie DA FL246 3600 Den Helder Yes 52°56'50.10"N / 4°45'43.19"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 41 Flakbatterie DA FL244 3601 Den Helder Yes 52°56'49.02"N / 4°45'30.20"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 41 Flakbatterie DA FL243 /L401 3602 Den Helder Yes 52°56'49.93"N / 4°45'29.46"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 41 Flakbatterie DA FL243 /L401 3603 Den Helder Yes 52°56'49.04"N / 4°45'29.30"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 41 Flakbatterie DA FL243 /L401 3604 Den Helder Yes 52°56'49.26"N / 4°45'32.04"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 41 Flakbatterie DA FL243 /L401 3605 Den Helder Yes 52°56'48.59"N / 4°45'31.14"E    
                       
  KVA Schagen VB Den Helder 42 Marine Versorgung 638 3572 Den Helder Yes 52°57'23.44"N / 4°44'52.63"E    
                       
  KVA Schagen VB Den Helder 43 WN 150 616 3571 Den Helder Yes 52°57'24.24"N / 4°45'32.56"E    
                       
  KVA Schagen VB Den Helder 47 Batterie Zanddijk M219 3748 Den Helder Yes 52°54'19.67"N / 4°42'59.88"E    
  KVA Schagen VB Den Helder 47 Batterie Zanddijk M219 3751 Den Helder Yes 52°54'16.69"N / 4°42'59.13"E    
                       
  KVA Schagen VB Den Helder   WN 103 H Vf MG   Den Helder Yes 52°56'51.99"N / 4°47'06.81"E    
  KVA Schagen VB Den Helder   WN 103 H Vf 58c   Den Helder Yes 52°56'52.70"N / 4°47'02.57"E    
  KVA Schagen VB Den Helder   WN 103 H Vf 58c   Den Helder Yes 52°56'54.54"N / 4°47'00.93"E    
  KVA Schagen VB Den Helder   WN 103 H KSS   Den Helder Yes 52°56'54.90"N / 4°46'52.99"E    
  KVA Schagen VB Den Helder   WN 103 H LS   Den Helder Yes 52°56'57.46"N / 4°46'45.10"E    
                       
  KVA Schagen VB Den Helder   WN 112 KSB   Den Helder Yes 52°57'10.84"N / 4°44'58.60"E    
  KVA Schagen VB Den Helder   WN 112 Feldmässig   Den Helder        
  KVA Schagen VB Den Helder   WN 112 Feldmässig   Den Helder        
                       
  KVA Schagen VB Den Helder     KSB   Den Helder        
                       
  KVA Schagen Stp Gr Petten 54a Stützpunkt XVIb HL 612 3926 Petten Yes 52°46'14.03"N / 4°39'34.11"E    
                       
  KVA Schagen Stp Gr Petten 54b Stützpunkt XVIb HL Ringstand Pz Turm   Petten Yes 52°46'30.28"N / 4°39'54.72"E    
  KVA Schagen Stp Gr Petten 54b Stützpunkt XVIb HL Feldmässig   Petten        
                       
  KVA Schagen Stp Gr Castricum 59 Nachrichten Bau 617 3626 Alkmaar Yes 52°37'47.44"N / 4°44'31.99"E    
  KVA Schagen Stp Gr Castricum 59 Nachrichten Bau 616 3935 Alkmaar Yes 52°37'39.44"N / 4°44'23.67"E    
                       
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 63 WN 63 V143 5656A Wijk Aan Zee Yes 52°29'28.33"N / 4°35'15.57"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 63 WN 63 M151 5656B Wijk Aan Zee Yes 52°29'29.76"N / 4°35'15.39"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 63 WN 63 621 5656C Wijk Aan Zee Yes 52°29'26.82"N / 4°35'16.94"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 63 WN 63 Vf Beobachter   Wijk Aan Zee Yes 52°29'28.47"N / 4°35'17.57"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 63 WN 63 Vf Unterstand   Wijk Aan Zee Yes 52°29'36.29"N / 4°35'23.53"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 63 WN 63 Küver 451a   Wijk Aan Zee Yes 52°29'31.34"N / 4°35'14.14"E    
                       
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 64 WN 64 Vf Unterstand   Wijk Aan Zee Yes 52°29'23.41"N / 4°35'11.69"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 64 WN 64 Vf Unterstand   Wijk Aan Zee Yes 52°29'23.09"N / 4°35'12.45"E    
                       
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 66 WN 66 M120 5632A Wijk Aan Zee Yes 52°28'56.99"N / 4°34'52.68"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 66 WN 66 671SK 5634A Wijk Aan Zee Yes 52°28'58.24"N / 4°34'53.25"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 66 WN 66 671SK 5635A Wijk Aan Zee Yes 52°28'55.75"N / 4°34'52.19"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 66 WN 66 671SK 5636A Wijk Aan Zee Yes 52°28'53.20"N / 4°34'51.05"E    
                       
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 73 WN 73 - Kernwerk M170 / 656 5871 IJmuiden Yes 52°27'56.73"N / 4°34'37.09"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 73 WN 73 - Kernwerk M170 / 656 5872 IJmuiden Yes 52°27'56.04"N / 4°34'34.23"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 73 WN 73 - Kernwerk M170 / 656 5873 IJmuiden Yes 52°27'53.75"N / 4°34'36.67"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 73 WN 73 - Kernwerk V191 5852 IJmuiden Yes 52°27'51.09"N / 4°34'29.47"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 73 WN 73 - Kernwerk 631 5761B IJmuiden Yes 52°27'52.49"N / 4°34'29.07"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 73 WN 73 - Kernwerk 635 5856 IJmuiden Yes 52°27'53.11"N / 4°34'32.50"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 73 WN 73 - Kernwerk 644 5857 IJmuiden Yes 52°27'52.87"N / 4°34'39.40"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 73 WN 73 - Kernwerk 671SK 5879 IJmuiden Yes 52°27'53.36"N / 4°34'41.57"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 73 WN 73 - Kernwerk 668SK 5883 IJmuiden Yes 52°27'56.47"N / 4°34'38.50"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 73 WN 73 - Kernwerk Vf 1a   IJmuiden Yes 52°27'51.27"N / 4°34'29.92"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 73 WN 73 - Kernwerk SK Brunnenstand   IJmuiden Yes 52°27'55.61"N / 4°34'39.84"E    
                       
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 77   Torpedolager 5606 IJmuiden Yes 52°27'16.34"N / 4°34'55.33"E    
                       
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 79   Tobruk Pz Turm   IJmuiden Yes 52°27'38.53"N / 4°34'22.76"E    
                       
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 134 5837A   Yes 52°27'21.13"N / 4°34'16.65"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 134 5841A   Yes 52°27'15.31"N / 4°34'15.50"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 M178 5831A   Yes 52°27'18.49"N / 4°34'14.75"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 M272 5833A   Yes 52°27'22.25"N / 4°34'15.77"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 M272 5834A   Yes 52°27'20.40"N / 4°34'15.44"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 M272 5835A   Yes 52°27'16.81"N / 4°34'14.47"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 M272 5836A   Yes 52°27'14.25"N / 4°34'13.74"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 Küver 451a 5832   Yes 52°27'25.86"N / 4°34'22.49"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 Küver 451a 5833   Yes 52°27'25.19"N / 4°34'22.17"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 Küver 451a     Yes 52°27'22.71"N / 4°34'18.86"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 Küver 451b     Yes 52°27'21.60"N / 4°34'20.31"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 Vf Flakstand     Yes 52°27'13.70"N / 4°34'15.43"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 Bettung     Yes 52°27'15.67"N / 4°34'13.79"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 Bettung     Yes 52°27'13.07"N / 4°34'12.86"E    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 Feldmässig     Yes 52°27'24.51"N / 4°34'21.14"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 Feldmässig     Yes 52°27'23.00"N / 4°34'15.87"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 81 WN 81 Feldmässig     Yes 52°27'19.19"N / 4°34'14.67"E  
                     
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 82 WN 82 FL246 5771   Yes 52°26'59.87"N / 4°34'12.55"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 82 WN 82 FL246 5771A   Yes 52°26'59.32"N / 4°34'08.26"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 82 WN 82 FL244 5772   Yes  52°27'07.60"N / 4°34'12.17"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 82 WN 82 FL249 5773   Yes 52°27'03.96"N / 4°34'10.54"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 82 WN 82 FL249 5774   Yes 52°27'03.60"N / 4°34'08.96"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 82 WN 82 FL243 5775   Yes 52°27'02.94"N / 4°34'08.73"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 82 WN 82 FL243 5776   Yes 52°27'02.19"N / 4°34'09.76"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 82 WN 82 Vf 58c (OBS)     Yes 52°27'03.45"N / 4°34'08.09"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 82 WN 82 Vf 58c (OBS)     Yes 52°26'59.36"N / 4°34'10.18"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 82 WN 82 Vf 58c     Yes 52°27'09.79"N / 4°34'12.41"E  
                     
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 84 WN 84 501 5753 IJmuiderslag Yes 52°26'47.46"N / 4°34'08.02"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 84 WN 84 621 5754 IJmuiderslag Yes 52°26'49.01"N / 4°34'08.43"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 84 WN 84 Vf Unterstand   IJmuiderslag Yes 52°26'44.54"N / 4°34'11.97"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 84 WN 84 Tobruk Pz Turm   IJmuiderslag Yes 52°26'44.25"N / 4°34'11.40"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 84 WN 84 Feldmässig   IJmuiderslag Yes 52°26'47.41"N / 4°34'09.66"E  
                     
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 85 WN 85 OB 5cm KWK   IJmuiderslag Yes 52°26'45.18"N / 4°34'20.37"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 85 WN 85 Tobruk Pz Turm   IJmuiderslag Yes 52°26'44.83"N / 4°34'19.30"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 85 WN 85 Vf 58c   IJmuiderslag Yes 52°26'45.73"N / 4°34'22.91"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 85 WN 85 Vf 58c   IJmuiderslag Yes 52°26'45.69"N / 4°34'32.40"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 85 WN 85 Unknown   IJmuiderslag Yes  52°26'46.98"N / 4°34'35.03"E  
                     
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 92 WN 92 676 5250   Yes 52°26'43.53"N / 4°36'30.11"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 92 WN 92 Sperre     Yes 52°26'42.92"N / 4°36'27.11"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 92 WN 92 STS "Samoa" 5795   Yes 52°26'44.20"N / 4°36'22.82"E  
                     
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 93 WN 93 134SB 5251        
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 93 WN 93 502 5252        
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 93 WN 93 OB 5cm KWK          
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 93 WN 93 Vf 58c          
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 93 WN 93 Feldmässig          
                     
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 94 WN 94 502 5253        
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 94 WN 94 Feldmässig          
                     
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 95 WN 95 Vf LAG 5253a   Yes 52°26'28.00"N / 4°37'10.65"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 95 WN 95 502 5254        
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 95 WN 95 Vf Unterstand          
                     
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 96 WN 96 502 5266        
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 96 WN 96 Feldmässig          
                     
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 97 WN 97 621 5263        
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 97 WN 97 676 5263a        
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 97 WN 97 Vf 58c          
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 97 WN 97 Feldmässig          
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 97 WN 97 Feldmässig          
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 97 WN 97 Feldmässig          
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 97 WN 97 Feldmässig          
                     
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 98 WN 98 502 neu 5261 IJmuiden      
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 98 WN 98 Vf Unterstand   IJmuiden      
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 98 WN 98 Feldmässig   IJmuiden      
                     
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 100 WN 100 622 5301 Driehuis Yes 52°26'35.29"N / 4°38'02.41"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 100 WN 100 502 5302 Driehuis Yes 52°26'35.66"N / 4°38'07.31"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 100 WN 100 KSB   Driehuis Yes 52°26'40.57"N / 4°38'00.06"E  
                     
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 102 WN 102 622 5306 Driehuis      
                     
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 109 Kommandant 117a 5210 Driehuis Yes 52°27'12.55"N / 4°38'18.66"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 109 Kommandant 502 5210a Driehuis Yes 52°27'11.20"N / 4°38'13.47"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 109 Kommandant 117a 5210b Driehuis Yes 52°27'07.35"N / 4°38'19.29"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 109 Kommandant 622 5210c Driehuis Yes 52°27'08.99"N / 4°38'17.55"E  
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden 109 Kommandant Feldmässig 5210 Driehuis Yes  52°27'12.27"N / 4°38'16.76"E  
                     
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden   WN 122 Vf Unterstand   Wijk Aan Zee Yes    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden   WN 122 Vf Unterstand 5528 Wijk Aan Zee Yes    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden   WN 122 Vf 58c   Wijk Aan Zee Yes    
                     
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden   S-Bootbunker SBB BY   IJmuiden Yes 52°27'36.94"N / 4°34'38.73"E  
                     
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden   Batterie Tussenwijck Vf 7a   Wijk Aan Zee Yes    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden   Batterie Tussenwijck Vf 7a   Wijk Aan Zee Yes    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden   Batterie Tussenwijck Vf Unterstand   Wijk Aan Zee Yes    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden   Batterie Tussenwijck Vf Unterstand   Wijk Aan Zee Yes    
  KVA Amsterdam Festung IJmuiden   Batterie Tussenwijck Vf Unterstand   Wijk Aan Zee Yes    
                     
  KVA Amsterdam IJmuiden/Zandvoort 132 Funksendezentrale L483 CL12433 Spaarndam Yes 52°24'32.67"N / 4°42'09.52"E  
  KVA Amsterdam IJmuiden/Zandvoort 132 Funksendezentrale L483 CL12434 Spaarndam Yes 52°24'30.27"N / 4°42'10.97"E  
  KVA Amsterdam IJmuiden/Zandvoort 132 Funksendezentrale Küver   Spaarndam Yes 52°24'25.89"N / 4°41'59.19"E  
  KVA Amsterdam IJmuiden/Zandvoort 132 Funksendezentrale Küver   Spaarndam Yes 52°24'19.65"N / 4°42'17.07"E  
                     
  KVA Amsterdam IJmuiden/Zandvoort 143c Befehlstand 610 6530 Bloemendaal Yes 52°24'29.92"N / 4°36'23.95"E  
  KVA Amsterdam IJmuiden/Zandvoort 143c Befehlstand Vf Beobachter   Bloemendaal Yes 52°24'31.57"N / 4°36'24.35"E  
                     
  KVA Amsterdam Zandvoort Katwijk 161 Divisionsgefechtsstand Feldmässig   Amstelveen Yes  52°18'48.03"N / 4°51'20.25"E  
                     
  KVA Amsterdam Katwijk/Scheveningen 200 Regimentsgefechtsstand 502 7232 Rijksdorp Yes 52°09'29.38"N / 4°22'52.67"E  
  KVA Amsterdam Katwijk/Scheveningen 200 Regimentsgefechtsstand 607 7352 Rijksdorp Yes  52°09'34.39"N / 4°22'56.15"E  
  KVA Amsterdam Katwijk/Scheveningen 200 Regimentsgefechtsstand Vf Generator   Rijksdorp Yes  52°09'32.77"N / 4°22'55.41"E  
                     
  KVA Amsterdam Katwijk/Scheveningen 201 Regimentsgefechtsstand 502 7234 Rijksdorp Yes 52°09'30.94"N / 4°22'57.55"E  
  KVA Amsterdam Katwijk/Scheveningen 201 Regimentsgefechtsstand 502 7235 Rijksdorp Yes 52°09'33.36"N / 4°22'53.18"E  
  KVA Amsterdam Katwijk/Scheveningen 201 Regimentsgefechtsstand 117a neu 7236 Rijksdorp Yes 52°09'32.09"N / 4°22'50.71"E  
  KVA Amsterdam Katwijk/Scheveningen 201 Regimentsgefechtsstand Fa Provision   Rijksdorp Yes 52°09'28.10"N / 4°22'53.47"E  
  KVA Amsterdam Katwijk/Scheveningen 201 Regimentsgefechtsstand Fa Wasser   Rijksdorp Yes 52°09'27.95"N / 4°22'53.91"E  
                     
  KVA Amsterdam Katwijk/Scheveningen 203 Sanitätsstand 118a 7233 Rijksdorp Yes 52°09'28.08"N / 4°22'57.59"E  
                     
  KVA Amsterdam Katwijk/Scheveningen 204 Stp XXXVII H Vf Beobachter 8016 Wassenaarseslag Yes 52°09'38.76"N / 4°20'51.57"E  
                     
  KVA Amsterdam Katwijk/Scheveningen 207 Nachrichtenbau 616 ? Leiden Yes  52°09'42.34"N / 4°28'49.15"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 210 Stp XXXX M 671SK 8503a Scheveningen Yes 52°07'31.69"N / 4°18'03.43"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 210 Stp XXXX M 671SK 8504a Scheveningen Yes 52°07'28.15"N / 4°17'58.93"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 210 Stp XXXX M S414 8507 Scheveningen Yes 52°07'30.21"N / 4°18'00.60"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 210 Stp XXXX M 501 8509 Scheveningen Yes 52°07'31.49"N / 4°18'07.38"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 210 Stp XXXX M 671SK 8509a Scheveningen Yes 52°07'33.76"N / 4°18'06.18"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 210 Stp XXXX M 501 8510 Scheveningen Yes 52°07'30.35"N / 4°18'05.46"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 210 Stp XXXX M 671SK 8513a Scheveningen Yes 52°07'26.33"N / 4°17'55.97"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 210 Stp XXXX M FL246 8519 Scheveningen Yes 52°07'30.96"N / 4°18'09.58"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 210 Stp XXXX M 667 8527 Scheveningen Yes 52°07'29.67"N / 4°18'13.25"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 216 Stp XXXXIII H Vf 2a 8558 Scheveningen Yes 52°06'08.50"N / 4°15'56.31"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 216 Stp XXXXIII H Vf 2a 8559 Scheveningen Yes 52°06'08.15"N / 4°15'55.78"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 216 Stp XXXXIII H Küver 450a 8560 Scheveningen Yes 52°06'07.82"N / 4°15'55.37"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 216 Stp XXXXIII H Küver 450a 8561 Scheveningen Yes 52°06'07.43"N / 4°15'54.83"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 216 Stp XXXXIII H Küver 450a 8562 Scheveningen Yes 52°06'06.99"N / 4°15'54.20"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 217 Stp XXXXIII H 622 8598 Scheveningen Yes 52°05'59.86"N / 4°15'44.73"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 218 Stp XXXXIV M FL242 8638 Scheveningen Yes 52°05'05.89"N / 4°14'37.46"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 218 Stp XXXXIV M Vf Wirtschafts   Scheveningen Yes 52°05'06.74"N / 4°14'42.37"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 221 WN 66H 501 8651 Scheveningen      
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 222 WN 67 H Küver  8802 Kijkduin Yes 52°04'15.71"N / 4°13'22.21"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 222 WN 67 H Vf 58c 8815 Kijkduin Yes 52°04'16.28"N / 4°13'23.48"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 223 Mammutgerät V143 FP8656 Kijkduin Yes 52°04'39.76"N / 4°14'10.42"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 223 Mammutgerät M151 FP8657 Kijkduin Yes 52°04'38.32"N / 4°14'09.32"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 223 Mammutgerät 656 FP8658 Kijkduin Yes    
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 223 Mammutgerät Vf Wirtschaft   Kijkduin Yes 52°04'38.15"N / 4°14'14.32"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 223 Mammutgerät Vf Flakstand   Kijkduin Yes 52°04'42.66"N / 4°14'11.02"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 223 Mammutgerät Vf 58c   Kijkduin Yes 52°04'38.32"N / 4°14'09.32"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 223 Mammutgerät Munitions Bunker   Kijkduin Yes 52°04'38.50"N / 4°14'15.44"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 224 Stp Scheveningen 600 8110 Scheveningen Yes 52°05'26.11"N / 4°15'53.08"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 228a Sendestand FdS V192 8774 Scheveningen Yes 52°06'12.44"N / 4°17'25.67"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 228a Sendestand FdS 668 8775 Scheveningen Yes 52°06'11.30"N / 4°17'27.27"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 230 Batterie Wasserturm Vf 58c   Scheveningen Yes 52°06'39.43"N / 4°18'34.97"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 230 Batterie Wasserturm Feldmässig   Scheveningen Yes 52°06'39.96"N / 4°18'43.87"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 231 Batterie Wasserturm 143 8524 Scheveningen Yes 52°06'48.64"N / 4°18'56.77"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 233 Horchstelle SK L13323 Rijswijk Yes 52°02'37.49"N / 4°17'59.12"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 233 Horchstelle Küver 413   Rijswijk Yes 52°02'36.75"N / 4°17'57.94"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 233 Horchstelle Küver 413   Rijswijk Yes 52°02'35.93"N /  4°17'58.53"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 233 Horchstelle Küver 413   Rijswijk Yes 52°02'35.10"N / 4°17'59.16"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 233 Horchstelle Küver 413   Rijswijk Yes 52°02'35.54"N / 4°18'00.39"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 233 Horchstelle Küver 413   Rijswijk Yes 52°02'35.81"N / 4°18'01.47"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 233 Horchstelle Küver 413   Rijswijk Yes 52°02'36.92"N / 4°18'01.04"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 233 Horchstelle Fa Badehaus   Rijswijk Yes 52°02'39.91"N / 4°18'00.62"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 233 Horchstelle Fa Kantine   Rijswijk Yes 52°02'40.35"N / 4°18'02.71"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 233 Horchstelle Fa Garage   Rijswijk Yes 52°02'41.91"N / 4°18'03.59"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 234 Stp Clingendael 622 R8716 Scheveningen Yes 52°05'44.42"N / 4°18'50.24"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 234 Stp Clingendael 134 R8744 Scheveningen Yes 52°05'47.40"N / 4°18'48.49"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 234 Stp Clingendael 645 R8745 Scheveningen Yes 52°05'48.43"N / 4°18'44.69"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 234 Stp Clingendael Feldmässig   Scheveningen Yes 52°05'48.35"N / 4°18'48.15"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 234 Stp Clingendael Feldmässig   Scheveningen Yes 52°05'47.78"N / 4°18'48.76"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 234 Stp Clingendael Feldmässig   Scheveningen Yes 52°05'46.84"N / 4°18'46.09"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 234 Stp Clingendael Feldmässig   Scheveningen Yes 52°05'45.38"N / 4°18'51.62"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 234 Stp Clingendael Feldmässig   Scheveningen Yes 52°05'44.88"N / 4°18'52.36"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 234 Stp Clingendael Panzermauer   Scheveningen Yes 52°05'44.05"N / 4°18'29.58"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 237 Stp Clingendael 625 R8731 Scheveningen Yes 52°05'54.39"N / 4°20'33.55"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 237 Stp Clingendael Seyss- Inquart R8732 Scheveningen Yes 52°05'54.94"N / 4°20'09.28"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 237 Stp Clingendael 625 R8733 Scheveningen Yes 52°06'05.73"N / 4°20'21.09"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 237 Stp Clingendael 625 R8734 Scheveningen Yes 52°06'14.21"N / 4°20'13.42"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 237 Stp Clingendael 645d R8750 Scheveningen Yes 52°05'55.64"N / 4°20'10.91"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 237 Stp Clingendael Feldmässig   Scheveningen Yes 52°05'53.11"N / 4°20'23.73"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 237 Stp Clingendael Feldmässig   Scheveningen      
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 237 Stp Clingendael Feldmässig   Scheveningen      
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 237 Stp Clingendael Feldmässig   Scheveningen      
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 237 Stp Clingendael Feldmässig   Scheveningen      
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 237 Stp Clingendael Vf 58c   Scheveningen      
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 237 Stp Clingendael Vf 58c   Scheveningen      
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 237 Stp Clingendael Vf 58c   Scheveningen      
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 237 Stp Clingendael Vf 58c   Scheveningen Yes 52° 06'18.65"N / 4°20'11.10"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 238 Stp Clingendael 625 R8735 Scheveningen Yes 52°06'21.98"N / 4°19'45.30"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 238 Stp Clingendael 625 R8736 Scheveningen Yes 52°06'23.30"N / 4°19'42.36"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 238 Stp Clingendael 625B R8739 Scheveningen Yes 52°06'46.72"N / 4°19'18.68"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 239 Stp Clingendael 134 R8741 Scheveningen Yes 52°05'54.98"N / 4°19'08.98"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 239 Stp Clingendael SK Sanitäter R8742 Scheveningen Yes 52°06'06.98"N / 4°19'36.37"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 239 Stp Clingendael 645d R8747 Scheveningen Yes 52°06'08.17"N / 4°19'31.59"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 240 Verteidigungsstab 608 R8711 Scheveningen Yes 52°06'21.28"N / 4°17'42.44"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 240 Verteidigungsstab FL246 R8749 Scheveningen Yes  52°06'13.88"N / 4°17'51.14"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 240 Verteidigungsstab Fa Latrine   Scheveningen Yes 52°06'21.36"N / 4°17'45.13"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 243 WN 68H 612 8584a Kijkduin Yes 52°03'53.85"N / 4°12'58.91"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 244 WN 317 Vf 65a 1A Kijkduin Yes 52°04'06.48"N / 4°13'42.21"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 244 WN 317 Vf 58c 4 Kijkduin Yes 52°04'06.55"N / 4°13'44.09"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 245a WN 316 668 8591 Kijkduin No    
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 245a WN 316 Vf 58c   Kijkduin No    
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 245a WN 316 Vf   Kijkduin No    
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 245a WN 316 Vf   Kijkduin No    
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 249   680 R8776 Scheveningen Yes 52°05'43.17"N / 4°15'21.95"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 249   666 R8778 Scheveningen Yes 52°05'44.30"N / 4°15'23.54"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen 249   Vf Unterstand   Scheveningen Yes 52°05'47.11"N / 4°15'27.42"E  
                     
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen   Stp XXXXV L Vf Mammut   Kijkduin Yes 52°04'51.72"N / 4°14'51.79"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen   Stp XXXXV L Küver 428   Kijkduin Yes    
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen   Stp XXXXV L Küver 428   Kijkduin Yes    
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen   Stp XXXXV L Küver 428   Kijkduin Yes    
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen   Stp XXXXV L Küver 434   Kijkduin Yes 52°04'52.86"N / 4°14'53.90"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen   Stp XXXXV L Küver 467   Kijkduin Yes    
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen   Stp XXXXV L Küver 467   Kijkduin Yes  52°04'55.11"N / 4°14'55.51"E  
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen   Stp XXXXV L Provision / Water   Kijkduin Yes    
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen   Stp XXXXV L Provision / Water   Kijkduin Yes    
  KVA Amsterdam Stp Gr Scheveningen   Stp XXXXV L Provision / Water   Kijkduin Yes    
                     
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14a Stützpunkt III M M151 1407 Hoek v Holland Yes 51°59'14.90"N / 4°07'06.60"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14a Stützpunkt III M M151 1408 Hoek v Holland Yes 51°59'14.21"N / 4°07'06.83"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14a Stützpunkt III M M151 1409 Hoek v Holland Yes 51°59'13.75"N / 4°07'08.09"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14a Stützpunkt III M 621 1410 Hoek v Holland Yes 51°59'16.39"N / 4°07'06.41"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14a Stützpunkt III M M152 1411 Hoek v Holland Yes 51°59'17.11"N / 4°07'06.31"E  
                     
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14b Stützpunkt III M M151 1417 Hoek van Holland Yes 51°59'07.66"N / 4°07'01.17"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14b Stützpunkt III M FL242 1418 Hoek van Holland Yes 51°59'02.92"N / 4°06'57.87"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14b Stützpunkt III M FL246 1420 Hoek van Holland Yes 51°59'03.82"N / 4°07'01.90"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14b Stützpunkt III M FL246 1421 Hoek van Holland Yes 51°59'08.90"N / 4°07'04.99"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14b Stützpunkt III M 501 1423 Hoek van Holland Yes 51°59'04.92"N / 4°06'58.97"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14b Stützpunkt III M 501 1425 Hoek van Holland Yes 51°59'08.90"N / 4°07'03.14"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14b Stützpunkt III M 671SK 1443 Hoek van Holland Yes 51°59'08.77"N / 4°06'59.09"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14b Stützpunkt III M 612 1445 Hoek van Holland Yes 51°58'58.12"N / 4°07'02.67"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14b Stützpunkt III M 612 1446 Hoek van Holland Yes 51°59'00.13"N / 4°07'01.69"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14b Stützpunkt III M 638 1457 Hoek van Holland Yes 51°59'10.10"N / 4°07'05.47"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14b Stützpunkt III M Leitstand (NL)   Hoek van Holland Yes 51°59'02.50"N / 4°06'56.62"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14b Stützpunkt III M WB Riese   Hoek van Holland Yes 51°59'06.86"N / 4°07'00.62"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14b Stützpunkt III M Bettung   Hoek van Holland Yes 51°59'04.73"N / 4°06'57.74"E  
                     
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14c MFlB Nordmole FL246 1430 Hoek van Holland Yes 51°58'57.65"N / 4°06'44.83"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14c MFlB Nordmole Pumpenhaus 1431 Hoek van Holland Yes 51°58'58.71"N / 4°06'42.57"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14c MFlB Nordmole 668   Hoek van Holland Yes 51°59'00.27"N / 4°06'39.38"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14c MFlB Nordmole FL245 1456 Hoek van Holland Yes 51°58'56.34"N / 4°06'41.75"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14c MFlB Nordmole Vf 7a   Hoek van Holland Yes 51°59'00.12"N / 4°06'42.55"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14c MFlB Nordmole Vf Fla 14   Hoek van Holland Yes 51°59'00.45"N / 4°06'38.31"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14c MFlB Nordmole Vf Fla 14   Hoek van Holland Yes 51°59'00.89"N / 4°06'36.80"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14c MFlB Nordmole Vf Fla 14   Hoek van Holland Yes 51°58'59.07"N / 4°06'34.91"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14c MFlB Nordmole Kantine   Hoek van Holland Yes 51°58'59.29"N / 4°06'43.79"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14c MFlB Nordmole Badehaus   Hoek van Holland Yes 51°58'59.51"N / 4°06'41.36"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14c MFlB Nordmole KSB   Hoek van Holland Yes 51°58'57.96"N / 4°06'34.63"E  
                     
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14d WN 17 H 611 1433 Hoek van Holland Yes 51°58'53.41"N / 4°06'36.30"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14d WN 17 H Vf 2a   Hoek van Holland Yes 51°58'53.02"N / 4°06'37.29"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14d WN 17 H Vf 4b   Hoek van Holland Yes 51°58'51.94"N / 4°06'41.82"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland 14d WN 17 H Vf 58c   Hoek van Holland Yes 51°58'53.82"N / 4°06'36.22"E  
                     
  KVA Dordrecht Hoek v Holland ILF WN 29 H Vf 51a   Hoek v Holland Yes 51°58'39.03"N / 4°09'20.35"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland ILF WN 29 H Vf 51a   Hoek v Holland Yes 51°58'30.09"N / 4°09'14.86"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland ILF WN 29 H OB 5cm KWK   Hoek v Holland Yes 51°58'18.93"N / 4°09'11.96"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland ILF WN 29 H Sperre 21   Hoek v Holland Yes 51°58'18.98"N / 4°09'14.18"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland ILF WN 29 H Fa Kantine   Hoek v Holland Yes 51°58'14.77"N / 4°09'05.26"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland ILF WN 40 H Vf Unterstand   Hoek v Holland Yes 51°58'45.06"N / 4°09'17.38"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland ILF WN 40 H Vf Unterstand   Hoek v Holland Yes 51°58'45.11"N / 4°09'16.25"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland ILF WN 40 H Vf 58c   Hoek v Holland Yes 51°58'47.56"N / 4°09'11.16"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland ILF WN 40 H Sperre 20   Hoek v Holland Yes 51°58'45.78"N / 4°09'26.99"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland ILF WN 40a Vf 51a   Hoek v Holland Yes 51°58'50.21"N / 4°08'57.65"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland ILF WN 40a Vf 58c   Hoek v Holland Yes 51°58'53.03"N / 4°08'49.85"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland ILF WN 40a Vf 58c   Hoek v Holland Yes 51°58'50.11"N / 4°09'00.69"E  
  KVA Dordrecht Hoek v Holland ILF WN 41 Vf 58c   Hoek v Holland Yes 51°59'06.86"N / 4°08'07.11"E  
                     
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 36 Stp XXII H 610 3606 Oostvoorne Yes 51°55'22.56"N / 4°06'06.18"E  
                     
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 36a WN 101 M M151 3610 Oostvoorne Yes 51°55'28.41"N / 4°08'08.04"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 36a WN 101 M SB 3611 Oostvoorne Yes 51°55'28.13"N / 4°08'07.50"E  
                     
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 38 Stp XXIII HL 601 3802 Oostvoorne Yes 51°54'59.92"N / 4°04'49.60"E  
                     
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 57 Stp XXVIII HM 612   Hellevoetsluis Yes 51°49'15.91"N / 4°07'37.61"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 57 Stp XXVIII HM Vf Unterstand   Hellevoetsluis Yes 51°49'12.15"N / 4°07'56.34"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 57 Stp XXVIII HM OB Flak   Hellevoetsluis Yes 51°49'12.35"N / 4°07'56.79"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 57 Stp XXVIII HM OB Flak   Hellevoetsluis Yes 51°49'22.79"N / 4°07'54.01"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 57 Stp XXVIII HM Vf 58c   Hellevoetsluis Yes 51°49'36.79"N / 4°07'33.68"E  
                     
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H 502 5901 Oostvoorne Yes 51°53'55.50"N / 4°04'35.34"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H 502 5902 Oostvoorne Yes 51°53'57.58"N / 4°04'36.35"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H 502 5903 Oostvoorne Yes 51°53'56.57"N / 4°04'43.42"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H 502 5904 Oostvoorne Yes 51°53'56.05"N / 4°04'46.10"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H 117a 5905 Oostvoorne Yes 51°53'56.58"N / 4°04'40.59"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H 118c 5906 Oostvoorne Yes 51°53'57.91"N / 4°04'44.12"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H 134 5907 Oostvoorne Yes 51°53'58.11"N / 4°04'40.41"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H 622 5908 Oostvoorne Yes 51°53'55.61"N / 4°04'42.97"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H 142 5909 Oostvoorne Yes 51°53'59.32"N / 4°04'42.40"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H Vf Kommandeur   Oostvoorne Yes 51°53'56.53"N / 4°04'34.66"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H Vf Unterstand   Oostvoorne Yes 51°53'57.71"N / 4°04'35.04"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H Vf Unterstand   Oostvoorne Yes 51°53'56.16"N / 4°04'39.21"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H Vf Unterstand   Oostvoorne Yes 51°53'55.07"N / 4°04'46.33"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H Vf 58c   Oostvoorne Yes 51°53'55.00"N / 4°04'34.39"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H Vf 58c   Oostvoorne Yes 51°53'58.18"N / 4°04'37.72"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H Vf Latrine   Oostvoorne Yes 51°53'58.30"N / 4°04'41.49"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H Vf Latrine   Oostvoorne Yes 51°53'56.21"N / 4°04'41.93"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H Fa Küche   Oostvoorne Yes 51°53'55.24"N / 4°04'42.55"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H Fa Washküche   Oostvoorne Yes 51°53'57.18"N / 4°04'43.14"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 59 WN 105 H Fa Tagesraum   Oostvoorne Yes 51°53'57.27"N / 4°04'44.63"E  
                     
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 101 Stp XXIII HL L409A 10102 Oostvoorne Yes 51°54'50.55"N / 4°04'18.95"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 101 Stp XXIII HL L487 10103 Oostvoorne Yes 51°54'47.36"N / 4°04'33.10"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 101 Stp XXIII HL L481 10104 Oostvoorne Yes 51°54'54.40"N / 4°04'50.67"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 101 Stp XXIII HL Küver 428   Oostvoorne Yes 51°54'45.11"N / 4°04'32.88"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 101 Stp XXIII HL Küver 453b   Oostvoorne Yes 51°54'54.85"N / 4°04'55.57"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 101 Stp XXIII HL Pumpengebäude   Oostvoorne Yes 51°54'55.91"N / 4°05'01.76"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 101 Stp XXIII HL Vf 58c   Oostvoorne Yes    
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 101 Stp XXIII HL Vf 58c   Oostvoorne Yes 51°54'44.66"N / 4°04'33.72"E  
                     
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 102 Stp XXIV L 622 10201 Oostvoorne Yes    
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 102 Stp XXIV L L480 10202 Oostvoorne Yes    
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 102 Stp XXIV L L409A 10203 Oostvoorne Yes    
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 102 Stp XXIV L L409A 10204 Oostvoorne Yes    
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 102 Stp XXIV L L410 10205 Oostvoorne Yes    
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 102 Stp XXIV L L413 10206 Oostvoorne Yes    
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 102 Stp XXIV L Vf Bunker   Oostvoorne Yes    
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 102 Stp XXIV L Vf 58c   Oostvoorne Yes    
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 102 Stp XXIV L Vf 58c   Oostvoorne Yes    
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne 102 Stp XXIV L Vf 58c   Oostvoorne Yes    
                     
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne   WN 123 H Vf 58c   Oostvoorne Yes 51°52'03.12"N / 4°13'27.44"E  
                     
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne   Scheinflughafen Vf Bunker   Zwartewaal Yes 51°53'23.21"N / 4°12'04.23"E  
                     
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne   KSB - KSS KSS V2 Oostvoorne Yes 51°55'11.35"N / 4°06'37.95"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne   KSB - KSS KSS   Oostvoorne Yes 51°54'30.99"N / 4°04'40.27"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Oostvoorne   KSB - KSS KSS   Oostvoorne Yes 51°51'09.24"N / 4°05'22.69"E  
                     
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Schouwen 341 WN 341 H U-Stand Pz Turm   Zierikzee Yes 51°37'53.96"N / 3°53'23.32"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Schouwen 341 WN 341 H Vf 58c   Zierikzee Yes 51°37'53.56"N / 3°53'23.57"E  
                     
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Schouwen   KSB - KSS KSS   Haamstede Yes 51°42'56.69"N / 3°42'30.92"E  
  KVA Dordrecht Stp Gruppe Schouwen   KSB - KSS KSS   Dreischor Yes 51°40'05.75"N / 3°58'28.91"E  
                     
  Inland Delft / Rijswijk     Sperre (355)   Delft Yes  51°59'13.49"N / 4°22'27.68"E  
     
  Inland Schipluiden     Vf 58c   Schipluiden Yes 51°59'09.92"N / 4°19'03.74"E  
     
  Inland Pantherstellung     703   Nijkerk   Yes 52°13'02.10"N / 5°28'36.24"E  
  Inland Pantherstellung     703   Nijkerk   Yes 52°12'40.30"N / 5°28'22.62"E  
  Inland Pantherstellung     703   Asschat Yes 52°08'10.78"N / 5°26'49.08"E  
  Inland Pantherstellung     703   Asschat Yes 52°08'00.90"N / 5°26'47.34"E  
  Inland Pantherstellung     703   Langesteeg Yes 52°06'52.57"N / 5°26'25.39"E  
  Inland Pantherstellung     703   Voskuilen Yes 52°05'56.60"N / 5°26'06.27"E  
  Inland Pantherstellung     703   Woudenberg Yes 52°04'59.33"N / 5°27'14.14"E  
  Inland Pantherstellung     703   Veenendaal Yes 52°03'01.49"N / 5°31'28.18"E  
  Inland Pantherstellung     703   Veenendaal Yes 52°02'58.44"N / 5°32'33.69"E  
  Inland Pantherstellung     703   Veenendaal Yes 52°02'49.94"N / 5°33'14.85"E  
  Inland Pantherstellung     703   De Kraats Yes 52°00'01.84"N / 5°37'28.77"E