AOK 7      
         
  Sector / KVA  Location Baupunkt Stp / WN  Type   Number  Place GE GPS     
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 01 501   Merville Yes 49°16'07.31"N / 0°11'52.20"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 01 502   Merville Yes 49°16'07.94"N / 0°11'49.77"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 01 611   Merville Yes 49°16'11.25"N / 0°11'48.56"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 01 612   Merville Yes 49°16'10.60"N / 0°11'53.92"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 01 612   Merville Yes 49°16'09.09"N / 0°11'55.01"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 01 669   Merville Yes 49°16'10.93"N / 0°11'51.65"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 01 Vf 7b   Merville Yes 49°16'08.68"N / 0°11'52.89"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 01 Vf 7b   Merville Yes 49°16'08.76"N / 0°11'49.14"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 01 Fa Küche   Merville Yes 49°16'07.92"N / 0°11'51.05"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 01 Fa Wasser   Merville Yes 49°16'07.02"N / 0°11'49.13"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 01 Geschützbettung   Merville Yes 49°16'09.68"N / 0°11'47.92"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 01 Geschützbettung   Merville Yes 49°16'09.89"N / 0°11'50.44"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 01 Geschützbettung   Merville Yes 49°16'09.79"N / 0°11'53.21"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 01 Geschützbettung   Merville Yes 49°16'08.11"N / 0°11'54.43"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 02 105b   Franceville Yes 49°17'08.04"N / 0°11'09.46"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 02 L413   Franceville Yes 49°17'05.28"N / 0°11'15.07"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 02 SK Scheinwerfer   Franceville Yes 49°17'07.68"N / 0°11'21.61"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 02 Vf 2a   Franceville Yes 49°17'05.79"N / 0°11'12.18"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 02 Vf 58c   Franceville Yes 49°17'05.02"N / 0°11'11.87"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 02 Vf 58c   Franceville Yes 49°17'08.04"N / 0°11'21.09"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 02 Vf 58c SK   Franceville Yes 49°17'08.02"N / 0°11'18.96"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 02 Vf Skoda   Franceville Yes 49°17'08.25"N / 0°11'20.31"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 02 OB 5cm KWK   Franceville Yes 49°17'01.51"N / 0°11'19.69"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 02 Feldmässig   Franceville Yes 49°17'05.84"N / 0°11'22.09"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 03 643   Franceville Yes 49°16'10.11"N / 0°13'15.49"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 05 504   Franceville Yes 49°16'58.49"N / 0°13'23.46"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 05 506a   Franceville Yes 49°17'03.13"N / 0°13'03.07"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 05 506d   Franceville Yes 49°17'01.17"N / 0°13'16.08"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 05 669   Franceville Yes 49°16'53.25"N / 0°13'29.55"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 05 Vf Skoda   Franceville Yes 49°16'52.02"N / 0°13'29.86"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 05 Vf MG   Franceville Yes 49°16'53.81"N / 0°13'07.25"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 05 Vf 2a   Franceville Yes 49°16'59.62"N / 0°13'05.90"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 05 Vf 2a   Franceville Yes 49°16'56.02"N / 0°13'08.37"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 05 Vf 2a   Franceville Yes 49°16'58.30"N / 0°13'10.38"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 05 Vf 3 SK   Franceville Yes 49°16'58.86"N / 0°13'12.51"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 05 Vf 3 SK   Franceville Yes 49°17'00.02"N / 0°13'05.71"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 05 Vf 6a   Franceville Yes 49°17'03.02"N / 0°13'07.43"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 05 Vf 58c   Franceville Yes 49°16'50.76"N / 0°13'30.29"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 05 Ringstand Pz Turm   Franceville Yes 49°16'57.51"N / 0°13'08.30"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 05 Geschützbettung   Franceville Yes 49°16'59.75"N / 0°13'11.29"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 06 634   Sallenelles Yes 49°16'10.11"N / 0°13'15.49"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 06 Vf 65a   Sallenelles Yes 49°16'08.82"N / 0°13'15.49"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 07 634   Quistreham Yes 49°16'59.08"N / 0°14'48.41"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 08 134   Riva Bella Yes 49°17'21.09"N / 0°15'18.32"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 08 644   Riva Bella Yes 49°17'25.91"N / 0°15'44.50"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 08 SK Hochleitstand   Riva Bella Yes 49°17'14.98"N / 0°15'08.31"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 08 Vf Wellblech   Riva Bella Yes 49°17'15.02"N / 0°15'27.48"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp 08 Flakturm   Riva Bella Yes 49°17'15.32"N / 0°15'26.94"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 10 626 147 / 898 Riva Bella Yes 49°17'27.37"N / 0°15'54.73"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 10 Vf Beobachter   Riva Bella Yes 49°17'27.27"N / 0°15'53.58"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 10 Vf 58c   Riva Bella Yes 49°17'22.00"N / 0°15'55.37"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 12 669   Quistreham Yes 49°16'21.16"N / 0°16'08.80"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 12 669   Quistreham Yes 49°16'20.35"N / 0°16'06.29"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 12 Vf 58c   Quistreham Yes 49°16'17.98"N / 0°16'18.89"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 13 Vf 65a   Bénouville Yes 49°14'31.55"N / 0°16'25.64"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 16 669   Colleville SO Yes 49°16'23.44"N / 0°18'27.82"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 16 669   Colleville SO Yes 49°16'19.99"N / 0°18'24.19"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 16 Vf   Colleville SO Yes 49°16'22.16"N / 0°18'29.85"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 16 Vf   Colleville SO Yes 49°16'21.34"N / 0°18'27.63"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 16 Geschützbettung   Colleville SO Yes 49°16'21.28"N / 0°18'17.25"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 17 605   Colleville SO Yes 49°15'53.67"N / 0°18'35.21"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 17 608SK   Colleville SO Yes 49°15'56.62"N / 0°18'34.71"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 17 608SK   Colleville SO Yes 49°15'57.17"N / 0°18'39.09"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 17 Vf Wasser   Colleville SO Yes 49°15'54.52"N / 0°18'37.53"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 17 Fa Küche   Colleville SO Yes 49°15'55.86"N / 0°18'31.34"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 17 Fa Wache   Colleville SO Yes 49°15'54.91"N / 0°18'31.17"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 17 Fa Wache   Colleville SO Yes 49°15'56.56"N / 0°18'29.06"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 17 Fa Unterstand   Colleville SO Yes  49°15'54.72"N / 0°18'41.74"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 17 Zisterne   Colleville SO Yes 49°15'56.09"N / 0°18'36.65"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 18 612   Colleville Plage Yes 49°17'34.17"N / 0°16'51.43"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 23 Vf 58c   Tailleville Yes 49°18'21.88"N / 0°24'31.98"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 24 Vf 58c   Luc sur Mer Yes 49°19'03.51"N / 0°20'53.96"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   WN 27 OB 5cm KWK   St Aubin s M Yes 49°19'56.32"N / 0°23'38.65"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp Douvres I L479   Douvres Yes 49°17'09.92"N / 0°24'14.22"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp Douvres I L486   Douvres Yes 49°17'11.35"N / 0°24'10.64"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp Douvres I 622   Douvres Yes 49°17'11.36"N / 0°24'08.42"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp Douvres I 622   Douvres Yes 49°17'08.65"N / 0°24'09.39"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp Douvres I Vf Unterstand   Douvres Yes 49°17'09.02"N / 0°24'08.46"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp Douvres I Vf Generator   Douvres Yes 49°17'11.77"N / 0°24'13.21"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp Douvres I Vf Garage   Douvres Yes 49°17'11.21"N / 0°24'16.09"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Riva Bella   Stp Douvres I Vf 58c   Douvres Yes 49°17'10.05"N / 0°24'03.28"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   WN 28 OB 5cm KWK   Bernieres SM Yes 49°20'08.50"N / 0°25'11.91"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   WN 28 Ringstand MG   Bernieres SM Yes  49°20'09.00"N / 0°25'11.37"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   WN 28 Ringstand MG   Bernieres SM Yes 49°20'08.87"N / 0°25'05.96"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   WN 28 Ringstand Pz Turm   Bernieres SM Yes 49°20'08.21"N / 0°25'14.69"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   Stp 31 612   Courseulles Yes 49°20'14.54"N / 0°27'55.45"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   Stp 31 630   Courseulles Yes 49°20'15.46"N / 0°28'05.35"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   Stp 31 666   Courseulles Yes 49°20'13.44"N / 0°27'38.45"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   Stp 31 SK Doppel   Courseulles Yes 49°20'13.53"N / 0°27'29.99"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   Stp 31 Vf 58c   Courseulles Yes 49°20'15.14"N / 0°28'04.82"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   Stp 31 Vf 58c   Courseulles Yes 49°20'13.86"N / 0°28'03.65"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   Stp 31 Vf 69   Courseulles Yes 49°20'12.49"N / 0°27'56.90"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   Stp 31 Geschützbettung   Courseulles Yes 49°20'12.99"N / 0°27'57.32"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   WN 32 669   Ver Sur Mer Yes 49°19'24.25"N / 0°31'46.46"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   WN 32 669   Ver Sur Mer Yes 49°19'23.78"N / 0°31'44.17"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   WN 32 669   Ver Sur Mer Yes 49°19'22.63"N / 0°31'42.94"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   WN 32 669   Ver Sur Mer Yes 49°19'21.22"N / 0°31'42.59"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   WN 33 677   Ver Sur Mer Yes 49°20'42.78"N / 0°31'04.53"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   WN 33 OB 5cm KWK   Ver Sur Mer Yes 49°20'41.87"N / 0°30'53.85"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   WN 33a 612   Graye Sur Mer Yes 49°20'31.19"N / 0°29'35.01"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   WN 35a SK Schartenstand   Ver Sur Mer Yes 49°20'18.01"N / 0°31'42.68"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   WN 35a SK Schartenstand   Ver Sur Mer Yes 49°20'18.64"N / 0°31'45.88"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   WN 35a SK Schartenstand   Ver Sur Mer Yes 49°20'18.68"N / 0°31'48.91"W    
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   WN 35a SK Schartenstand   Ver Sur Mer Yes 49°20'17.67"N / 0°31'51.52"W    
                       
  KVA H1 KVU Gruppe Courseulles   WN 36 OB 5cm KWK   Asnelles Yes 49°20'37.61"N / 0°34'18.43"W    
                       
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 37 677   Asnelles Yes 49°20'31.17"N / 0°35'04.29"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 37 Vf   Asnelles Yes 49°20'29.65"N / 0°35'08.01"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 37 Vf 58c   Asnelles Yes 49°20'30.78"N / 0°35'01.43"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 37 Vf 58c   Asnelles Yes 49°20'31.67"N / 0°35'08.03"W    
                       
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 38 OB 5cm KWK   La Guerre Yes 49°20'25.58"N / 0°35'43.70"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 38 Vf MG   La Guerre Yes 49°20'23.82"N / 0°35'44.44"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 38 Ringstand GW   La Guerre Yes 49°20'25.38"N / 0°35'42.76"W    
                       
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 39 612   Fresné Yes 49°20'19.04"N / 0°36'26.67"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 39 677   Fresné Yes 49°20'22.03"N / 0°36'25.57"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 39 Vf 1b Doppel   Fresné Yes 49°20'16.64"N / 0°36'28.33"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 39 Vf Unterstand   Fresné Yes 49°20'21.46"N / 0°36'26.03"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 39 Ringstand MG   Fresné Yes 49°20'21.73"N / 0°36'26.43"W    
                       
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   Stp 42 612   Arromanches Yes 49°20'24.08"N / 0°37'06.97"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   Stp 42 Ringstand GW   Arromanches Yes 49°20'25.49"N / 0°37'09.31"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   Stp 42 Sockel WR   Arromanches Yes 49°20'22.96"N / 0°36'52.84"W    
                       
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 43 Ringstand MG   Arromanches Yes 49°20'25.75"N / 0°37'25.15"W    
                       
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 44 Vf Skoda   Tracy sur Mer Yes 49°20'29.28"N / 0°37'51.60"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 44 Ringstand GW   Tracy sur Mer Yes 49°20'30.81"N / 0°37'56.71"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 44 Feldmässig   Tracy sur Mer Yes 49°20'29.37"N / 0°37'52.80"W    
                       
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 48 M262   Longues SM Yes 49°20'45.36"N / 0°41'36.03"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 48 M272   Longues SM Yes 49°20'36.13"N / 0°41'36.18"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 48 M272   Longues SM Yes 49°20'36.59"N / 0°41'39.87"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 48 M272   Longues SM Yes 49°20'36.25"N / 0°41'43.37"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 48 M272   Longues SM Yes 49°20'35.11"N / 0°41'46.79"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 48 Vf Unterstand   Longues SM Yes 49°20'34.83"N / 0°41'41.67"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 48 Vf Unterstand   Longues SM Yes 49°20'33.50"N / 0°41'41.44"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 48 Vf Unterstand   Longues SM Yes 49°20'33.64"N / 0°41'46.49"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 48 Vf Unterstand   Longues SM Yes 49°20'34.37"N / 0°41'48.24"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 48 Vf Unterstand   Longues SM Yes 49°20'42.82"N / 0°41'41.10"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 48 Vf 58c   Longues SM Yes 49°20'39.77"N /  0°41'28.82"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 48 Ringstand SW   Longues SM Yes 49°20'45.69"N / 0°41'41.09"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 48 Ringstand GW   Longues SM Yes 49°20'44.98"N / 0°41'39.74"W    
                       
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 50a 639   Bayeux Yes 49°16'52.27"N / 0°42'13.48"W    
                       
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 51 668   Longues SM Yes 49°20'47.16"N / 0°42'49.03"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 51 Machinestand   Longues SM Yes 49°20'48.70"N / 0°42'51.02"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 51 Vf 58c   Longues SM Yes 49°20'45.87"N / 0°42'36.46"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 51 Vf 58c   Longues SM Yes 49°20'45.66"N / 0°42'43.91"W    
                       
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 55 SK   Port-en-Bessin Yes 49°20'57.26"N / 0°45'15.41"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 55 Ringstand Pz Turm   Port-en-Bessin Yes 49°20'56.99"N / 0°45'15.36"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 55 Ringstand MG   Port-en-Bessin Yes 49°20'51.83"N / 0°45'05.04"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 55 Vf 61a   Port-en-Bessin Yes 49°20'54.46"N /  0°45'01.64"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 55 Vf 61a   Port-en-Bessin Yes 49°20'54.80"N / 0°45'03.32"W    
                       
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 56 Vf Skoda   Port-en-Bessin Yes 49°20'59.90"N / 0°45'36.37"W    
                       
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 61 677   Colleville SM Yes 49°21'33.68"N / 0°50'20.00"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 61 Vf 58c   Colleville SM Yes 49°21'33.96"N / 0°50'24.68"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 61 Ringstand Pz Turm   Colleville SM Yes 49°21'32.91"N / 0°50'19.38"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 61 5cm KWK   Colleville SM Yes 49°21'32.56"N / 0°50'20.35"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 61 Ringstand GW   Colleville SM Yes 49°21'33.24"N / 0°50'21.13"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 61 Vf MG   Colleville SM Yes 49°21'33.02"N / 0°50'20.30"W    
                       
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 62 669   Colleville SM Yes 49°21'37.69"N / 0°50'49.85"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 62 669   Colleville SM Yes 49°21'37.00"N / 0°50'52.51"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 62 Vf 1b Doppel   Colleville SM Yes 49°21'33.31"N / 0°50'52.55"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 62 Vf 61a   Colleville SM Yes 49°21'36.05"N / 0°50'52.57"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 62 Vf 61a   Colleville SM Yes 49°21'35.61"N / 0°50'53.39"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 62 Vf 69   Colleville SM Yes 49°21'32.86"N / 0°50'52.38"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 62 Vf Peilstand   Colleville SM Yes 49°21'36.39"N / 0°50'50.42"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 62 Vf Fernmelde   Colleville SM Yes 49°21'35.68"N /  0°50'50.37"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 62 Vf Lichtsprech   Colleville SM Yes 49°21'32.58"N / 0°50'52.17"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 62 Ringstand MG   Colleville SM Yes 49°21'38.39"N / 0°50'48.10"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 62 Fa Munition   Colleville SM Yes 49°21'36.24"N / 0°50'51.46"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 62 Fa Munition   Colleville SM Yes 49°21'37.04"N / 0°50'47.66"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 62 Fa Munition   Colleville SM Yes 49°21'36.58"N / 0°50'44.93"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 62 Fa Munition   Colleville SM Yes 49°21'37.09"N / 0°50'44.31"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Bessin   WN 62 OB Geschütz   Colleville SM Yes 49°21'36.54"N / 0°50'48.56"W    
                       
  KVA H2 KVU Percée   WN 81 667 203 Grandcamp Yes 49°23'24.26"N / 1°03'15.26"W    
  KVA H2 KVU Percée   WN 81 SK Doppel   Grandcamp Yes 49°23'26.85"N / 1°03'24.52"W    
  KVA H2 KVU Percée   WN 81 Ringstand Pz Turm   Grandcamp Yes 49°23'24.88"N / 1°03'16.61"W    
                       
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 82 5cm Doppel   Le Casino Yes 49°23'25.89"N / 1°04'12.69"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 82 Vf 69   Le Casino Yes 49°23'24.91"N / 1°04'13.51"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 82 Ringstand Gr W   Le Casino Yes 49°23'25.33"N / 1°04'06.10"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 82 Vf Unterstand   Le Casino Yes 49°23'19.20"N / 1°04'15.30"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 82 Vf Unterstand   Le Casino Yes 49°23'24.12"N / 1°04'13.81"W    
                       
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 92 SK Scheinwerfer   Le Wigwam Yes 49°21'44.63"N / 1°06'47.72"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 92 Vf Skoda   Le Wigwam Yes 49°21'43.40"N / 1°06'49.53"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 92 SK Doppel   Le Wigwam Yes 49°21'46.88"N / 1°06'45.76"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 92 Vf 2a   Le Wigwam Yes 49°21'47.49"N / 1°06'37.00"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 92 Vf 2a   Le Wigwam Yes 49°21'41.82"N / 1°06'48.08"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 92 Vf 58c   Le Wigwam Yes 49°21'42.27"N / 1°06'42.48"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 92 Vf 58c   Le Wigwam Yes 49°21'38.58"N / 1°06'47.37"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 92 Ringstand Pz Turm   Le Wigwam Yes 49°21'43.48"N / 1°06'44.76"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 92 Ringstand Gr W   Le Wigwam Yes 49°21'41.78"N / 1°06'46.33"W    
                       
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 93 Vf 2a   St Clement Yes 49°20'12.27"N / 1°06'48.25"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 93 Vf 4a   St Clement Yes 49°20'12.28"N / 1°06'52.15"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 93 Vf 58c   St Clement Yes 49°20'12.92"N / 1°06'46.08"W    
  KVA H2 KVU Gruppe Vire   WN 93 Ringstand Gr W   St Clement Yes 49°20'11.79"N / 1°06'50.20"W    
                       
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 100 (Ex WN 1) 501   Le Grand Vey Yes 49°22'12.45"N / 1°10'41.32"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 100 (Ex WN 1) Vf 2a   Le Grand Vey Yes 49°22'01.88"N / 1°10'36.09"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 100 (Ex WN 1) Vf 2a   Le Grand Vey Yes 49°22'14.71"N / 1°10'41.91"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 100 (Ex WN 1) Ringstand Pz Turm   Le Grand Vey Yes 49°21'59.75"N / 1°10'35.40"W    
                       
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 104 (Ex WN 05) 501   La Madeleine Yes 49°24'58.95"N / 1°10'42.64"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 104 (Ex WN 05) 667   La Madeleine Yes 49°24'53.49"N / 1°10'25.58"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 104 (Ex WN 05) OB 5cm KWK   La Madeleine Yes 49°24'59.30"N / 1°10'31.93"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 104 (Ex WN 05) Vf 1a   La Madeleine Yes 49°24'55.79"N / 1°10'33.77"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 104 (Ex WN 05) Vf 2a   La Madeleine Yes 49°24'58.96"N / 1°10'32.66"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 104 (Ex WN 05) Vf 58c   La Madeleine Yes 49°24'57.26"N / 1°10'45.93"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 104 (Ex WN 05) Vf 61a   La Madeleine Yes 49°24'53.41"N / 1°10'30.58"W    
                       
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 106 (Ex WN 08) 501   Audouville Yes 49°25'44.74"N / 1°11'23.22"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 106 (Ex WN 08) 622   Audouville Yes 49°25'42.59"N / 1°11'20.39"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 106 (Ex WN 08) OB 5cm KWK   Audouville Yes 49°25'41.91"N / 1°11'17.82"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 106 (Ex WN 08) OB 5cm KWK   Audouville Yes 49°25'43.76"N / 1°11'19.90"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 106 (Ex WN 08) Vf 58c   Audouville Yes 49°25'45.77"N / 1°11'22.21"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 106 (Ex WN 08) Ringstand GW   Audouville Yes 49°25'42.27"N / 1°11'22.16"W    
                       
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   Stp 100 (Ex WN 09) 633   St Martin Yes 49°26'13.90"N / 1°12'03.82"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   Stp 100 (Ex WN 09) 656   St Martin Yes 49°26'12.67"N / 1°11'59.38"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   Stp 100 (Ex WN 09) 677   St Martin Yes 49°26'12.67"N / 1°11'55.23"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   Stp 100 (Ex WN 09) 677   St Martin Yes 49°26'15.79"N / 1°11'59.43"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   Stp 100 (Ex WN 09) Vf Scheinwerfer   St Martin Yes 49°26'11.92"N / 1°11'54.82"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   Stp 100 (Ex WN 09) Vf Garage   St Martin Yes 49°26'11.18"N / 1°11'57.05"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   Stp 100 (Ex WN 09) Vf 58c   St Martin Yes 49°26'12.08"N / 1°11'54.24"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   Stp 100 (Ex WN 09) Vf 58c   St Martin Yes 49°26'17.90"N / 1°12'02.42"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   Stp 100 (Ex WN 09) Ringstand Pz Turm   St Martin Yes 49°26'10.88"N / 1°11'59.72"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   Stp 100 (Ex WN 09) Ringstand Pz Turm   St Martin Yes 49°26'14.25"N / 1°11'56.80"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   Stp 100 (Ex WN 09) Ringstand Pz Turm   St Martin Yes 49°26'13.26"N / 1°12'05.08"W    
                       
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 101 (Ex WN 10) 612   Temples Plage Yes 49°26'46.49"N / 1°12'40.05"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 101 (Ex WN 10) 676   Temples Plage Yes 49°26'42.20"N / 1°12'34.77"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 101 (Ex WN 10) OB 5cm KWK   Temples Plage Yes 49°26'42.98"N / 1°12'35.89"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 101 (Ex WN 10) Vf Skoda   Temples Plage Yes 49°26'41.88"N / 1°12'34.72"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 101 (Ex WN 10) Vf 2a   Temples Plage Yes 49°26'41.04"N / 1°12'38.35"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 101 (Ex WN 10) Vf 2a   Temples Plage Yes 49°26'43.17"N / 1°12'38.91"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 101 (Ex WN 10) Vf 58c   Temples Plage Yes 49°26'41.16"N / 1°12'35.39"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 101 (Ex WN 10) Vf 58c   Temples Plage Yes 49°26'40.89"N / 1°12'35.38"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 101 (Ex WN 10) Vf 58c   Temples Plage Yes 49°26'43.41"N / 1°12'36.50"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 101 (Ex WN 10) Vf 69   Temples Plage Yes 49°26'41.33"N / 1°12'38.73"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 101 (Ex WN 10) Vf 69   Temples Plage Yes 49°26'45.95"N / 1°12'40.34"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 101 (Ex WN 10) Ringstand Pz Turm   Temples Plage Yes 49°26'44.24"N / 1°12'37.34"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 101 (Ex WN 10) Ringstand Pz Turm   Temples Plage Yes 49°26'45.56"N / 1°12'39.00"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 101 (Ex WN 10) Ringstand GW   Temples Plage Yes 49°26'40.79"N / 1°12'35.74"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 101 (Ex WN 10) Fa Unterstand   Temples Plage Yes 49°26'40.28"N / 1°12'37.74"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Marcouf   WN 101 (Ex WN 10) Fa Garage   Temples Plage Yes 49°26'40.80"N / 1°12'36.49"W    
                       
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 119 677   Landemer Yes  49°38'53.37"N / 1°14'54.20"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 119 Vf Pak   Landemer Yes 49°39'01.21"N / 1°14'22.16"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 119 OB 5cm KWK   Landemer Yes 49°39'02.54"N / 1°14'20.15"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 119 OB 5cm KWK   Landemer Yes 49°39'03.97"N / 1°14'21.86"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 119 Vf 58c   Landemer Yes 49°39'00.79"N / 1°14'23.33"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 119 Vf 58c   Landemer Yes 49°39'02.09"N / 1°14'20.29"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 119 Vf 58c   Landemer Yes 49°39'03.70"N / 1°14'21.41"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 119 Vf 69   Landemer Yes 49°39'03.92"N / 1°14'23.43"W    
                       
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 120 Vf MG   Le Moulard Yes 49°39'17.09"N / 1°14'24.46"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 120 Vf MG   Le Moulard Yes 49°39'17.26"N / 1°14'28.74"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 120 Vf Unterstand   Le Moulard Yes 49°39'16.22"N / 1°14'27.90"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 120 Vf Unterstand   Le Moulard Yes 49°39'17.38"N / 1°14'26.79"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 120 OB 5cm KWK   Le Moulard Yes 49°39'17.28"N / 1°14'24.97"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 120 Vf 58c   Le Moulard Yes 49°39'17.37"N / 1°14'25.48"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 120 Vf 69   Le Moulard Yes 49°39'15.84"N / 1°14'27.28"W    
                       
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 121 667   Barfleur Yes 49°40'12.06"N / 1°15'30.38"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 121 677   Barfleur Yes 49°40'06.91"N / 1°15'27.02"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 121 Vf MG   Barfleur Yes 49°40'07.97"N / 1°15'29.82"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 121 Vf MG   Barfleur Yes 49°40'10.19"N / 1°15'25.92"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 121 OB 2cm Flak   Barfleur Yes 49°40'09.01"N / 1°15'30.63"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 121 OB 2cm Flak   Barfleur Yes 49°40'10.59"N / 1°15'31.52"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 121 OB 5cm KWK   Barfleur Yes 49°40'19.17"N / 1°15'27.87"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 121 Vf 58c   Barfleur Yes 49°40'07.12"N / 1°15'25.63"W    
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 121 Vf 58c   Barfleur Yes 49°40'08.77"N / 1°15'26.20"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 121 Vf 58c   Barfleur Yes 49°40'11.94"N /  1°15'26.08"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 121 Fa Munition   Barfleur Yes 49°40'09.11"N / 1°15'29.94"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 121 Fa Munition   Barfleur Yes 49°40'10.99"N / 1°15'30.78"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 121 Fa Munition   Barfleur Yes 49°40'11.36"N / 1°15'31.32"W  
                     
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 122 Vf 58c   Barfleur Yes 49°40'23.26"N / 1°15'35.01"W  
                     
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 123 Vf Unterstand   Crabec Yes 49°41'10.51"N / 1°16'03.44"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 123 Vf Wellblech   Crabec Yes 49°41'10.12"N / 1°16'03.33"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 123 Vf Wellblech   Crabec Yes 49°41'10.65"N / 1°16'03.47"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 123 OB 5cm KWK   Crabec Yes 49°41'08.16"N / 1°16'03.62"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 123 OB 2cm Flak   Crabec Yes 49°41'08.80"N / 1°16'04.03"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 123 OB 2cm Flak   Crabec Yes 49°41'08.82"N / 1°16'04.02"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 123 OB Scheinwerfer   Crabec Yes 49°41'09.12"N / 1°16'02.63"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 123 Vf 58c   Crabec Yes 49°41'09.54"N / 1°16'03.60"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 123 Vf 58c   Crabec Yes 49°41'08.17"N / 1°16'03.02"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 123 Vf 69   Crabec Yes 49°41'10.94"N / 1°16'03.31"W  
                     
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 144 120a   La Pernelle Yes 49°37'07.40"N / 1°17'53.13"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 144 608   La Pernelle Yes 49°37'02.25"N / 1°17'59.82"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 144 Vf 6a   La Pernelle Yes 49°37'07.01"N / 1°17'51.94"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Barfleur   WN 144 Vf 58c   La Pernelle Yes 49°37'04.40"N / 1°17'59.29"W  
                     
  KVA H2 Festung Cherbourg   WN 201b SK Machine   Cherbourg Yes 49°41'35.74"N / 1°28'15.12"W  
  KVA H2 Festung Cherbourg   WN 201b SK     Cherbourg Yes 49°41'36.66"N / 1°28'12.89"W  
  KVA H2 Festung Cherbourg   WN 201b OB 5cm KWK   Cherbourg Yes 49°41'33.46"N / 1°28'10.75"W  
  KVA H2 Festung Cherbourg   WN 201b MG Stand   Cherbourg Yes 49°41'33.46"N / 1°28'13.61"W  
                     
  KVA H2 Festung Cherbourg   WN 201c L409A   Cherbourg Yes 49°41'31.43"N / 1°28'21.43"W  
  KVA H2 Festung Cherbourg   WN 201c L411A   Cherbourg Yes 49°41'35.58"N / 1°28'24.49"W  
                     
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 202 502a   Cherbourg Yes 49°41'01.90"N / 1°28'28.56"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 202 502a   Cherbourg Yes 49°41'02.24"N / 1°28'25.81"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 202 OB 5cm KWK   Cherbourg Yes 49°41'01.69"N / 1°28'30.11"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 202 Ringstand MG   Cherbourg Yes 49°41'02.45"N / 1°28'27.51"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 202 Vf Beobachter   Cherbourg Yes 49°41'00.37"N / 1°28'16.47"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 202 MG Stellung   Cherbourg Yes 49°41'02.93"N / 1°28'27.99"W  
                     
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 203 502a   Cherbourg Yes 49°40'10.65"N / 1°29'35.62"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 203 667   Cherbourg Yes 49°40'04.78"N / 1°29'42.79"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 203 OB 5cm KWK   Cherbourg Yes  49°40'12.17"N / 1°29'35.05"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 203 Flakbettung   Cherbourg Yes 49°40'11.02"N / 1°29'34.74"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 203 MG Stand   Cherbourg Yes 49°40'09.62"N / 1°29'32.29"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 203 Stollen   Cherbourg Yes 49°40'04.90"N / 1°29'41.15"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 203 Stollen   Cherbourg Yes 49°40'03.24"N / 1°29'42.64"W  
                     
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 206 SK Scheinwerfer   Cherbourg Yes 49°39'15.48"N / 1°32'26.61"W  
                     
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 208 501   Cherbourg Yes 49°39'22.51"N / 1°34'11.43"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 208 501   Cherbourg Yes 49°39'22.35"N / 1°34'15.17"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 208 502a   Cherbourg Yes 49°39'21.80"N / 1°34'17.59"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 208 Ringstand Pz Turm   Cherbourg Yes 49°39'22.73"N / 1°34'15.36"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 208 Ringstand Pz Turm   Cherbourg Yes 49°39'22.35"N / 1°34'18.24"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 208 Ringstand Pz GW   Cherbourg Yes 49°39'22.32"N / 1°34'16.17"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 208 Ringstand MG   Cherbourg Yes 49°39'23.89"N / 1°34'09.67"W  
                     
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 209 134   Cherbourg Yes 49°39'10.23"N / 1°34'51.69"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 209 501   Cherbourg Yes 49°39'10.61"N / 1°34'50.74"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 209 612   Cherbourg Yes 49°39'10.53"N / 1°34'53.78"W  
                     
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 210 SK   Cherbourg Yes 49°39'07.70"N / 1°35'39.90"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 210 MG Stand   Cherbourg Yes 49°39'04.04"N / 1°35'39.55"W  
                     
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 211 SK   Cherbourg Yes  49°40'11.09"N / 1°34'59.48"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 211 MG Stand   Cherbourg Yes  49°40'09.94"N / 1°35'03.91"W  
                     
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 213 631SK   Cherbourg Yes 49°38'37.79"N / 1°36'38.08"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 213 631SK   Cherbourg Yes 49°38'36.18"N / 1°37'03.72"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 213 650   Cherbourg Yes 49°38'54.51"N / 1°37'01.63"W  
                     
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 221b Vf      Cherbourg Yes 49°40'08.96"N / 1°40'54.37"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 221b Vf      Cherbourg Yes 49°40'06.67"N / 1°40'56.95"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 221b Ringstand Pz   Cherbourg Yes 49°40'08.76"N / 1°40'54.33"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 221b Ringstand Pz   Cherbourg Yes 49°40'05.19"N / 1°40'56.86"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 221b Vf 58c   Cherbourg Yes 49°40'07.19"N / 1°40'55.60"W  
                     
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 255 671 SK   Cherbourg Yes 49°37'50.70"N / 1°36'52.05"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 255 671 SK   Cherbourg Yes 49°37'51.38"N / 1°36'50.84"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 255 671 SK   Cherbourg Yes 49°37'51.38"N / 1°36'48.06"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 255 671 SK   Cherbourg Yes 49°37'50.67"N / 1°36'46.87"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 255 SK Leitstand   Cherbourg Yes 49°37'51.86"N / 1°36'49.99"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 255 KSB   Cherbourg Yes 49°37'42.95"N / 1°36'54.67"W  
                     
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 258 LS Bunker   Cherbourg Yes 49°38'17.19"N / 1°37'05.71"W  
                     
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 261 667   Cherbourg Yes 49°38'50.61"N / 1°37'35.74"W  
                     
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 269 L419   Cherbourg Yes 49°39'24.00"N / 1°38'57.22"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 269 L422   Cherbourg Yes 49°39'21.40"N / 1°39'03.05"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 269 L422   Cherbourg Yes 49°39'21.84"N / 1°38'59.67"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 269 L422   Cherbourg Yes 49°39'22.70"N / 1°38'57.80"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 269 L422   Cherbourg Yes 49°39'20.54"N / 1°39'00.52"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 269 L422   Cherbourg Yes 49°39'21.83"N / 1°38'55.93"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 269 L422   Cherbourg Yes 49°39'18.78"N / 1°39'00.32"W  
  KVA J1 Festung Cherbourg   Stp 269 L422   Cherbourg Yes 49°39'19.51"N / 1°38'56.18"W  
                     
  KVA J1 Festung Cherbourg   WN 282 SK Sanitäter   Cherbourg Yes 49°38'16.32"N / 1°36'45.32"W  
                     
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317 Doppelscharte   Biville Yes 49°36'52.37"N / 1°50'39.93"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317 Vf 58c   Biville Yes 49°36'55.66"N / 1°50'39.55"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317 Vf 58c   Biville Yes 49°36'53.88"N / 1°50'39.58"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317 Vf 58c   Biville Yes 49°36'50.62"N / 1°50'39.09"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317 Vf 58c   Biville Yes 49°36'50.04"N / 1°50'38.55"W  
                     
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317a Vf 58c   Biville Yes 49°36'23.37"N / 1°50'32.95"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317a Vf 58c   Biville Yes 49°36'21.99"N / 1°50'33.07"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317a Vf 58c   Biville Yes 49°36'20.24"N / 1°50'33.12"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317a Vf 58c   Biville Yes 49°36'19.52"N / 1°50'32.70"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317a Vf 67   Biville Yes 49°36'22.97"N / 1°50'34.15"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317a Vf 67   Biville Yes 49°36'19.30"N / 1°50'33.61"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317a Feldmässig   Biville Yes 49°36'22.13"N / 1°50'29.39"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317a Feldmässig   Biville Yes 49°36'20.26"N / 1°50'31.51"W  
                     
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317b Doppelscharte   Biville Yes 49°35'45.79"N / 1°50'32.77"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317b Vf 58c   Biville Yes 49°35'47.92"N / 1°50'31.52"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317b Vf 58c   Biville Yes 49°35'47.22"N / 1°50'31.28"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317b Vf 58c   Biville Yes 49°35'44.00"N / 1°50'31.06"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 317b Vf 58c   Biville Yes  49°35'43.36"N / 1°50'32.29"W  
                     
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 318 676   Biville Yes 49°34'51.36"N / 1°50'26.85"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 318 676   Biville Yes 49°34'52.73"N / 1°50'30.45"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 318 OB 5cm KWK   Biville Yes 49°34'57.67"N / 1°50'27.91"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 318 Ringstand Pz Turm   Biville Yes 49°34'52.88"N / 1°50'29.12"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 318 Vf 58c   Biville Yes 49°34'55.31"N / 1°50'28.29"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 318 Vf 58c   Biville Yes 49°34'51.64"N / 1°50'28.22"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 318 Vf 69   Biville Yes 49°34'55.87"N / 1°50'26.43"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 318 Fa Unterstand   Biville Yes 49°34'58.21"N / 1°50'26.05"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 318 Fa Unterstand   Biville Yes 49°34'55.32"N / 1°50'27.86"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 318 Fa Unterstand   Biville Yes 49°34'52.78"N / 1°50'26.54"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 318 Fa Munition   Biville Yes 49°34'57.46"N / 1°50'26.06"W  
  KVA J1 KVU Gruppe Jobourg   WN 318 Fa Munition   Biville Yes  49°34'55.04"N / 1°50'26.46"W  
                     
  KVA J2 KV Gr Granville   Stp 20 - WN 02 612   Granville Yes 48°50'20.58"N / 1°35'58.43"W  
  KVA J2 KV Gr Granville   Stp 20 - WN 02 Ringstand Pz Turm   Granville Yes 48°50'20.12"N / 1°35'58.56"W  
                     
  KVA J2 KV Gr Granville   Stp 20 - WN 05 M158 / 656   Granville Yes 48°50'05.55"N / 1°36'41.75"W  
  KVA J2 KV Gr Granville   Stp 20 - WN 05 M158 / 656   Granville Yes 48°50'05.09"N / 1°36'44.68"W  
  KVA J2 KV Gr Granville   Stp 20 - WN 05 M162a   Granville Yes 48°50'03.11"N / 1°36'48.71"W  
  KVA J2 KV Gr Granville   Stp 20 - WN 05 612   Granville Yes 48°50'01.67"N / 1°36'34.35"W  
  KVA J2 KV Gr Granville   Stp 20 - WN 05 668   Granville Yes 48°50'02.61"N / 1°36'44.47"W  
  KVA J2 KV Gr Granville   Stp 20 - WN 05 671   Granville Yes 48°50'04.53"N / 1°36'47.19"W  
  KVA J2 KV Gr Granville   Stp 20 - WN 05 671   Granville Yes 48°50'04.14"N / 1°36'43.74"W  
  KVA J2 KV Gr Granville   Stp 20 - WN 05 671   Granville Yes 48°50'02.47"N / 1°36'45.87"W  
  KVA J2 KV Gr Granville   Stp 20 - WN 05 671   Granville Yes 48°50'01.79"N / 1°36'40.65"W  
  KVA J2 KV Gr Granville   Stp 20 - WN 05 Vf Beobachter   Granville Yes 48°50'04.51"N / 1°36'48.52"W  
  KVA J2 KV Gr Granville   Stp 20 - WN 05 Vf Beobachter   Granville Yes 48°50'02.10"N / 1°36'49.99"W  
                     
  KVA J2 KV Gr Granville   Stp 20 - WN 06 501   Granville Yes 48°50'00.45"N / 1°36'32.65"W  
  KVA J2 KV Gr Granville   Stp 20 - WN 06 667   Granville Yes 48°50'03.38"N / 1°36'28.24"W  
                     
  KVA J2 KV Gr Granville   WN 22 Vf   Saint Pair Yes  48°49'24.32"N / 1°34'23.45"W  
  KVA J2 KV Gr Granville   WN 22 Vf MG   Saint Pair Yes 48°49'26.78"N / 1°34'19.06"W  
                     
  KVA J2 KV Gr Granville   WN 30 667   Kairon Plage Yes 48°48'02.69"N / 1°34'11.20"W  
                     
  KVA J2 St Lo     SK Kommando   St Lo Yes 49°07'10.53"N / 1°05'38.38"W  
  KVA J2 St Lo     SK Hospital   St Lo Yes 49°06'54.05"N / 1°05'52.10"W  
                     
  KVA A1 Festung St Malo Ra 109   112a   Pointe La Varde Yes 48°40'47.35"N / 1°59'15.51"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 109   120   Pointe La Varde Yes 48°40'53.36"N / 1°59'23.56"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 109   502   Pointe La Varde Yes 48°40'48.18"N / 1°59'16.78"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 109   506c   Pointe La Varde Yes 48°40'50.53"N / 1°59'16.68"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 109   600SK   Pointe La Varde Yes 48°40'46.62"N / 1°59'16.28"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 109   611   Pointe La Varde Yes 48°40'50.35"N / 1°59'19.74"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 109   611SK   Pointe La Varde Yes 48°40'48.88"N / 1°59'18.65"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 109   621   Pointe La Varde Yes 48°40'52.01"N / 1°59'20.82"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 109   622SK   Pointe La Varde Yes 48°40'50.21"N / 1°59'18.36"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 109   653   Pointe La Varde Yes 48°40'52.76"N / 1°59'20.39"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 109   667   Pointe La Varde Yes 48°40'46.98"N / 1°59'17.07"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 109   Vf 58c   Pointe La Varde Yes 48°40'49.59"N / 1°59'19.05"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 109   Vf 58c   Pointe La Varde Yes 48°40'47.65"N / 1°59'17.41"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 109   Vf 58c   Pointe La Varde Yes 48°40'47.26"N / 1°59'17.42"W  
                     
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   105b   Fort de la cité Yes 48°38'14.04"N / 2°01'49.89"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   105b   Fort de la cité Yes 48°38'13.48"N / 2°01'49.60"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   105c   Fort de la cité Yes 48°38'16.40"N / 2°01'48.35"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   105SK   Fort de la cité Yes 48°38'16.18"N / 2°01'44.61"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   105SK   Fort de la cité Yes 48°38'13.65"N / 2°01'45.23"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   105SK   Fort de la cité Yes 48°38'12.84"N / 2°01'46.06"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   112a   Fort de la cité Yes 48°38'17.19"N / 2°01'49.93"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   112a   Fort de la cité Yes 48°38'15.23"N / 2°01'51.40"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   112a   Fort de la cité Yes 48°38'06.11"N / 2°01'49.62"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   112a   Fort de la cité Yes 48°38'03.34"N / 2°01'50.67"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   114a neu   Fort de la cité Yes 48°38'12.01"N / 2°01'43.75"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   114a neu   Fort de la cité Yes 48°38'17.52"N / 2°01'43.39"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   L410A SK   Fort de la cité Yes 48°38'12.93"N / 2°01'45.12"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   504   Fort de la cité Yes 48°38'14.62"N / 2°01'43.44"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   506b   Fort de la cité Yes 48°38'05.52"N / 2°01'47.89"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   636   Fort de la cité Yes 48°38'16.50"N / 2°01'49.42"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 230   680   Fort de la cité Yes 48°38'09.52"N / 2°01'49.59"W  
                     
  KVA A1 Festung St Malo Ra 249   Ringstand FT17   St Servan Yes 48°38'11.53"N / 2°01'15.63"W  
                     
  KVA A1 Festung St Malo Ra 272   Vf 67   St Malo Yes 48°38'44.54"N / 2°01'32.00"W  
                     
  KVA A1 Festung St Malo Ra 276   M162a   Grand Bé Yes 48°39'10.32"N / 2°02'01.95"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 276   621   Grand Bé Yes 48°39'08.10"N / 2°01'58.13"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 276   Vf Flakstand   Grand Bé Yes 48°39'09.43"N / 2°01'58.03"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 276   SK Scharte   Grand Bé Yes 48°39'04.96"N / 2°01'58.31"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 276   Ringstand FT17   Grand Bé Yes  48°39'01.13"N / 2°01'43.30"W  
                     
  KVA A1 Festung St Malo Ra 281   667SK   St Servan Yes 48°37'57.34"N / 2°01'21.51"W  
  KVA A1 Festung St Malo Ra 281   LS   St Servan Yes 48°37'58.28"N / 2°01'15.07"W  
                     
  KVA A1 Festung St Malo     Vf 58c   St Servan Yes 48°38'03.82"N / 2°01'31.22"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 001   SK Doppel   St-Nazaire Yes 47°14'40.71"N / 2°19'11.48"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 057   119a   St-Nazaire Yes 47°16'14.91"N / 2°16'23.21"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 057   502   St-Nazaire Yes 47°16'16.97"N / 2°16'19.86"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 057   607   St-Nazaire Yes 47°16'15.12"N / 2°16'21.40"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 057   669   St-Nazaire Yes 47°16'18.61"N / 2°16'22.63"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 057   669   St-Nazaire Yes 47°16'16.83"N / 2°16'23.55"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 057   669   St-Nazaire Yes 47°16'15.30"N / 2°16'24.33"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 057   669   St-Nazaire Yes 47°16'13.29"N / 2°16'23.98"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 057   674   St-Nazaire Yes 47°16'17.58"N / 2°16'21.54"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 057   675   St-Nazaire Yes 47°16'18.97"N / 2°16'19.04"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 105   623   St-Nazaire Yes 47°16'13.03"N / 2°12'00.63"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 105   625SK   St-Nazaire Yes 47°16'13.71"N / 2°12'04.11"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 105   SK Flak   St-Nazaire Yes 47°16'12.22"N / 2°12'00.18"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 107   SK Schleuse   St-Nazaire Yes 47°16'31.42"N / 2°11'54.80"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 108   630SK   St-Nazaire Yes 47°16'42.01"N / 2°11'42.00"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 108   631SK   St-Nazaire Yes 47°16'38.95"N / 2°11'42.70"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 108   Kraftstoff   St-Nazaire Yes 47°16'41.68"N / 2°11'44.31"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 108   Kraftstoff   St-Nazaire Yes 47°16'42.13"N / 2°11'42.65"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 108   Kraftstoff   St-Nazaire Yes 47°16'40.56"N / 2°11'46.15"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 108   Kraftstoff   St-Nazaire Yes  47°16'40.44"N / 2°11'45.18"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 108   Kraftstoff   St-Nazaire Yes 47°16'40.14"N / 2°11'43.46"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 108   Kraftstoff   St-Nazaire Yes 47°16'40.01"N / 2°11'42.49"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 108   Kraftstoff   St-Nazaire Yes 47°16'39.43"N / 2°11'42.68"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 108   Kraftstoff   St-Nazaire Yes 47°16'37.36"N /  2°11'43.56"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 108   Kraftstoff   St-Nazaire Yes 47°16'36.83"N / 2°11'45.36"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 108   Kraftstoff   St-Nazaire Yes 47°16'36.23"N / 2°11'45.10"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 108   Kraftstoff   St-Nazaire Yes 47°16'35.11"N / 2°11'44.67"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 108   Kraftstoff   St-Nazaire Yes 47°16'34.49"N / 2°11'44.41"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 108   Treibstoff Pump   St-Nazaire Yes 47°16'41.96"N / 2°11'43.45"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 110   SK Machine   St-Nazaire Yes 47°16'36.67"N / 2°11'52.63"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 112   SK Machine   St-Nazaire Yes 47°17'11.47"N / 2°11'47.13"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 113   LS Bunker   St-Nazaire Yes 47°17'22.76"N / 2°11'40.51"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 114   LS Bunker   St-Nazaire Yes 47°17'31.04"N / 2°11'31.94"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 114   Zisterne 16x   St-Nazaire Yes 47°17'33.42"N / 2°11'28.85"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 114   Vf 58c   St-Nazaire Yes 47°17'32.12"N / 2°11'32.23"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 131   648   St-Nazaire Yes 47°17'02.06"N / 2°14'46.57"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 132   634   St-Nazaire Yes 47°16'48.01"N / 2°14'50.77"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 132   KSS   St-Nazaire Yes 47°16'42.94"N / 2°14'50.50"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 312   V192   St-Nazaire Yes 47°15'22.76"N /  2°13'46.18"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 341   FL246   St-Nazaire Yes 47°15'59.47"N / 2°10'12.25"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 341   625SK   St-Nazaire Yes 47°16'04.08"N / 2°10'12.18"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 351   FL241   St-Nazaire Yes 47°15'23.13"N / 2°15'24.57"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 361   105b   Camp De Maza Yes 47°15'04.83"N / 2°19'18.09"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 361   LS / Munition   Camp De Maza Yes 47°15'04.04"N / 2°19'18.96"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 361   LS / Munition   Camp De Maza Yes 47°15'03.84"N / 2°19'16.33"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 361   LS / Munition   Camp De Maza Yes 47°15'04.69"N / 2°19'14.61"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 361   LS / Munition   Camp De Maza Yes 47°15'03.57"N / 2°19'12.99"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 361   LS / Munition   Camp De Maza Yes 47°15'02.06"N / 2°19'11.81"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 361   LS / Munition   Camp De Maza Yes 47°15'02.41"N / 2°19'04.29"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 361   LS / Munition   Camp De Maza Yes 47°15'01.58"N / 2°19'01.07"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 371   FL316   St-Nazaire Yes 47°15'24.89"N / 2°14'14.41"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 371   FL316   St-Nazaire Yes 47°15'24.25"N / 2°14'13.70"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 371   FL316   St-Nazaire Yes 47°15'24.20"N / 2°14'12.41"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 371   FL316   St-Nazaire Yes 47°15'24.73"N / 2°14'11.43"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 371   Flakstellung   St-Nazaire Yes 47°15'23.21"N / 2°14'13.06"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 401   SK Kommando   St-Nazaire Yes 47°16'06.97"N / 2°13'14.21"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 406   U-Boot Bunker   St-Nazaire Yes 47°16'33.68"N / 2°12'09.16"W  
                     
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 415   SK Trafo   St-Nazaire Yes 47°17'29.69"N / 2°11'55.05"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 415   SK Machine   St-Nazaire Yes 47°17'33.71"N / 2°12'06.16"W  
  KVA C2 Festung St-Nz Nz 415   LS Bunker   St-Nazaire Yes 47°17'29.05"N / 2°12'11.12"W  
                     
  KVA C2          KVU St Michel    Mi 01   612   L' Ermitage Yes 47°12'12.04"N / 2°09'32.04"W  
  KVA C2          KVU St Michel    Mi 01   SK Doppel   L' Ermitage Yes 47°12'12.86"N / 2°09'35.11"W  
                     
  KVA C2          KVU St Michel    Mi 02   611   La Source Yes 47°11'16.03"N / 2°09'40.48"W  
  KVA C2          KVU St Michel    Mi 02   669   La Source Yes 47°11'17.60"N / 2°09'40.35"W  
                     
  KVA C2          KVU St Michel    Mi 03   Vf MG   La Source Yes 47°10'49.03"N / 2°09'46.74"W  
  KVA C2          KVU St Michel    Mi 03   Vf 58c   La Source Yes 47°10'46.43"N / 2°09'48.25"W  
  KVA C2          KVU St Michel    Mi 03   Vf 58c   La Source Yes 47°10'47.55"N / 2°09'40.98"W  
  KVA C2          KVU St Michel    Mi 03   OB 5cm KWK   La Source Yes 47°10'47.87"N / 2°09'47.85"W  
  KVA C2          KVU St Michel    Mi 03   Fa MG   La Source Yes 47°10'47.87"N / 2°09'47.85"W  
  KVA C2          KVU St Michel    Mi 03   Feldmässig   La Source Yes 47°10'44.88"N / 2°09'42.48"W  
  KVA C2          KVU St Michel    Mi 03   Feldmässig   La Source Yes 47°10'44.81"N / 2°09'43.56"W  
                     
  KVA C2          KVU St Michel    Mi 04   612   St Michel Yes 47°10'57.26"N / 2°08'45.65"W  
  KVA C2          KVU St Michel    Mi 04   Vf 58c   St Michel Yes 47°10'59.87"N / 2°08'53.21"W  
                     
  KVA C2          KVU St Michel Mi 05   612   Tharon Plage Yes 47°09'43.96"N / 2°10'16.84"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 05   622   Tharon Plage Yes 47°09'43.34"N / 2°10'17.58"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 05   Vf 58c   Tharon Plage Yes 47°09'45.69"N / 2°10'15.14"W  
                     
  KVA C2          KVU St Michel Mi 06   621   Le Cormier Yes 47°09'20.73"N / 2°10'49.20"W  
                     
  KVA C2          KVU St Michel Mi 07   Tankwall   Port Giraud Yes 47°09'28.70"N / 2°11'37.05"W  
                     
  KVA C2          KVU St Michel Mi 10   Vf 58c   Prefailles Yes 47°07'48.42"N / 2°13'32.44"W  
                     
  KVA C2          KVU St Michel Mi 11   504 1128 Le Quiouard Yes 47°07'50.71"N / 2°12'22.86"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 11   680 1171 Le Quiouard Yes 47°07'52.30"N / 2°12'06.46"W  
                     
  KVA C2          KVU St Michel Mi 13   680 1131 Bibochon Yes 47°07'26.19"N / 2°11'06.97"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 13   Fa MG   Bibochon Yes 47°07'27.23"N / 2°11'08.17"W  
                     
  KVA C2          KVU St Michel Mi 301   M272   St Gildas Yes 47°08'05.63"N / 2°14'45.23"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 301   M272   St Gildas Yes 47°08'03.56"N / 2°14'47.34"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 301   M272   St Gildas Yes 47°08'01.63"N / 2°14'49.23"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 301   M272   St Gildas Yes 47°08'00.24"N / 2°14'49.37"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 301   667   St Gildas Yes 47°08'09.17"N / 2°14'41.28"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 301   Sockel WR   St Gildas Yes 47°07'58.98"N / 2°14'47.64"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 301   KSB   St Gildas Yes 47°08'03.58"N / 2°14'43.45"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 301   Vf 58c   St Gildas Yes 47°08'03.54"N / 2°14'42.45"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 301   Vf 58c   St Gildas Yes 47°07'56.94"N / 2°14'40.35"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 301   Leitstand (F)   St Gildas Yes 47°07'59.39"N / 2°14'47.03"W  
                     
  KVA C2          KVU St Michel Mi 302   502   La Raize Yes 47°08'01.95"N / 2°13'58.08"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 302   612   La Raize Yes 47°07'53.30"N / 2°13'51.21"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 302   SK Munition   La Raize Yes 47°07'55.84"N / 2°14'01.32"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 302   SK Munition   La Raize Yes 47°07'57.18"N / 2°14'01.56"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 302   Vf 58c   La Raize Yes 47°07'55.81"N / 2°13'49.79"W  
                     
  KVA C2          KVU St Michel Mi 307   FL184   La Mabillais Yes 47°16'34.56"N / 2°05'06.64"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 307   FL246   La Mabillais Yes 47°16'30.88"N / 2°05'15.60"W  
  KVA C2          KVU St Michel Mi 307   SK Machine   La Mabillais Yes 47°16'28.76"N / 2°05'04.55"W  
                     
  KVA C2          KVU St Michel   FDU West SK   Angers Yes 47°28'15.43"N / 0°28'22.45"W  
  KVA C2          KVU St Michel   FDU West SK   Angers Yes 47°28'19.51"N / 0°28'29.29"W  
  KVA C2          KVU St Michel   FDU West SK   Angers Yes 47°28'18.07"N / 0°28'32.94"W  
  KVA C2          KVU St Michel   FDU West SK   Angers Yes 47°28'14.22"N / 0°28'25.93"W  
  KVA C2          KVU St Michel   FDU West SK   Angers Yes 47°28'14.21"N / 0°28'25.92"W  
  KVA C2          KVU St Michel   FDU West SK   Angers Yes 47°28'17.96"N / 0°28'18.13"W  
  KVA C2          KVU St Michel   FDU West SK   Angers Yes 47°28'07.27"N / 0°28'25.89"W  
  KVA C2          KVU St Michel   FDU West SK   Angers Yes 47°28'09.58"N / 0°28'08.03"W  
  KVA C2          KVU St Michel   FDU West Vf Unterstand   Angers Yes 47°28'08.68"N / 0°28'07.54"W